Změna trvalého pobytu: Víte, co to všechno obnáší?

Čas od času každý z nás změní bydliště. Lidé se stěhují za lepší prací, pohodlnějším bydlením, zdravější lokalitou a nebo třeba jen proto, že se rozejdou s partnerem a hledají vhodný pronájem. Ať už je důvod stěhování jakýkoli, vždy s ním souvisí také změna trvalého bydliště. Víte, kde musíte změnu nahlásit, jaké instituce je třeba navštívit a které doklady vyměnit? Určitě bude dobré si to trochu ujasnit. Místo trvalého pobytu neboli trvalé bydliště je v České republice upraveno zákonem o evidenci obyvatel a musí je mít každý občan. Bez něj jako by člověk ani nebyl. Trvalé bydliště tedy patří k základním identifikačním osobním údajům. Jedná se o adresu, kterou si občan zvolí v tom místě, kde má byt, dům, rodinu, nebo zaměstnání. Adresa trvalého bydliště může být pouze jedna a podle ní se určuje příslušnost ke správním a finančním orgánům státní správy, je rozhodující pro místní příslušnost soudů v civilním i trestním řízení. Zkrátka, trvalé bydliště potřebujete na poště, v bance, při hledání zaměstnání i při jakémkoli jednání s úřady. Změnu trvalého bydliště mají za povinnost všichni občané neprodleně nahlásit úřadům do třech pracovních dnů, jinak se dopouštíte přestupku, kvůli němuž může být zahájeno správní řízení a dokonce uložena i pokuta.

Trvalý pobyt má jen evidenční charakter

Adresu trvalého bydliště si lidé zpravidla volí tam, kde skutečně bydlí nebo se dlouhodobě zdržují. Má to zejména své praktické důvody. Podle zákona o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu označena jakákoli adresa objektu určeného k bydlení, která má popisné, evidenční nebo orientační číslo. To znamená, že se může jednat nejen o adresu bytu nebo domu, ale také chaty či ubytovny. Dokonce i každý bezdomovec má nějaké místo trvalého pobytu. Velmi často se jedná o adresu jeho posledního bydliště z doby, kdy měl ještě kde bydlet. V mnoha případech ale jde spíš o adresu ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl v souladu se zákonem trvalý pobyt úředně zrušen.

Zákon o evidenci obyvatel rovněž pamatuje na skutečnost, že přihlášením občana k trvalému pobytu nevyplývají k danému objektu či jeho části (ani vlastníkovi tohoto objektu) žádná práva. Takže když máte někde nahlášeno trvalé bydliště, ještě to automaticky neznamená, že zde můžete také bydlet. K užívání bytu nebo domu je potřeba mít právní důvod: nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, vlastnické právo, smlouvu o ubytování. K užívání třeba jen pokoje na ubytovně vás opravňuje jen platný užívací titul, tedy ne údaj zaznamenaný v občanském průkazu. Ten má pouze evidenční charakter.

Přihlášení k trvalému pobytu

Pokud se přestěhujete a změníte bydliště, měli byste se dle zákona do třech pracovních dnů přihlásit v ohlašovně úřadu v místě svého nového trvalého pobytu. Avšak na druhou stranu údaj o místě trvalého pobytu nemusí být totožný s místem, kde se člověk skutečně zdržuje. Na přepážce úřadu vyplníte a podepíšete přihlašovací tiskopis s názvem Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Současně s ním musíte doložit, že máte právo užívat byt nebo dům, kde chcete mít trvalý pobyt. Když předložíte nájemní smlouvu, nemusíte mít souhlas vlastníka objektu. Ten je vyžadován pouze tehdy, pokud nájemní smlouvu nemáte: buďto budete mít písemný, úředně ověřený souhlas vlastníka a nebo se s ním dostavíte na úřad osobně a svůj souhlas stvrdí podpisem na místě. Jestliže je nemovitost vaše a jako vlastníci jste zapsáni v katastru nemovitostí, pak si tuto skutečnost úředník ověří sám veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Souhlas vlastníka objektu se nevyžaduje, pokud si zvolíte místo trvalého bydliště v místě trvalého pobytu svého příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela.

Za změnu trvalého pobytu zaplatíte na přepážce poplatek padesát korun (osoby mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny) a obdržíte žlutý lístek Potvrzení o změně trvalého pobytu. Ten bude sloužit jako náhradní doklad do vydání nového občanského průkazu a je na něm vyznačena stará i nová adresa.

Nový občanský průkaz

Jakmile změníte trvalý pobyt, jste povinni v termínu 15 dnů zažádat o vydání nového  občanského průkazu. O jeho vydání můžete požádat na kterémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností. K žádosti není třeba nosit sebou fotografii, vyfotí vás přímo na místě. Zpravidla můžete o novou občanku požádat současně s ohlášením trvalého pobytu na té samé přepážce, případně hned vedle. Nový občanský průkaz obdržíte ve lhůtě 30 dnů, ale většinou bývá hotovo do 14 dnů. Za expresní příplatek ji můžete získat do pěti pracovních dnů, případně vám ji vyhotoví i do druhého dne.

Které další instituce je nutné informovat

Změna trvalého bydliště je celkem zásadní informace, kterou je nutno nahlásit i na všechny ostatní instituce. Může se stát, že pokud některou z nich opomenete, způsobíte si nemalé problémy. Určitě nechcete, aby vám i nadále pošta chodila na starou adresu. Takový nedoručený dopis dokáže kolikrát nadělat pěknou paseku, proto je jistě vhodné zbytečným nepříjemnostem předejít.

Změnu trvalého bydliště je třeba nahlásit:

 • zaměstnavateli (škole, pokud studujete)
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaní, nebo příjemci sociálních dávek)
 • živnostenský úřad
 • zdravotní pojišťovnu
 • finanční úřad
 • úřad sociálního zabezpečení
 • místně příslušný odbor dopravy (jste-li majitelem vozidla máte řidičský průkaz)
 • poště
 • praktickému lékaři, zubaři (respektive udělat novou registraci)
 • dodavateli plynu, elektřiny, vody
 • bance, pojišťovně

Živnostenský úřad

Na nahlášení změny trvalého bydliště na živnostenském úřadu máte 8 dní. Pokud jej navštívíte jako první, ušetříte si mnoho času a vyhnete se tak návštěvě zdravotní pojišťovny, finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení. Živnostenský úřad má totiž možnost všechny tyto tři výše uvedené instituce informovat elektronicky, takže si tím celé vyřizování podstatně usnadníte. Jinak byste museli samostatně nahlásit změnu zdravotní pojišťovně (písemně, osobně, telefonicky), která je však také napojena na základní registry. Finanční úřad zaznamená změnu sám, stejně jako správa sociálního zabezpečení (pokud pobíráte důchod, musíte nahlásit sami) a písemně vás vyrozumí, pod kterou pobočku nově patříte. Finanční úřad vám sdělí kde nově podávat daňové přiznání, kam posílat platbu daně, apod. Správa sociálního zabezpečení vám taktéž sdělí vše potřebné.

Odbor dopravy

Pokud vlastníte automobil a stěhujete se v rámci jednoho města, pak nikde nic hlásit nemusíte a stačí jen vyměnit řidičský průkaz. Klasické řidičské oprávnění stojí 50 Kč a na žádost o jeho vydání máte 5 dní. Pokud potřebujete řidičák ihned, můžete jej získat v rámci expresního vydání za poplatek 500 Kč. Jestliže se stěhujete do jiného kraje, nevyhnete se cestě na registr vozidel a u automobilu budete muset vyměnit i novou poznávací značku. K vyřízení žádosti budete potřebovat malý a velký technický průkaz, zelenou kartu, potvrzení o technické kontrole a obě poznávací značky. Za výměnu zaplatíte poplatek 50 Kč.

Česká pošta a SIPO

Jestliže hradíte pravidelné platby prostřednictvím služby SIPO od České pošty, pak změnu adresy můžete nahlásit na kterékoli pobočce České pošty. Změnu provedete vyplněním příslušného tiskopisu, ke kterému doložíte doklad o platbě z minulého měsíce. Doklady SIPO jsou doručovány pouze na tu adresu, kterou plátce České poště uvede. Doklady SIPO je možno si nechat zasílat i e-mailem, avšak i přesto je nutné změnu adresy nahlásit.

Dodavatelé energií

Stěhování a tím i změna trvalého pobytu obnáší také vypovězení stávající smlouvy dodavatelům plynu, elektřiny, vody, atd. S tím samozřejmě souvisí uzavření nové smlouvy s dodavateli v místě nového bydliště. Přitom nezapomeňte také na poskytovatele internetu a telekomunikačních služeb.

V neposlední řadě o změně trvalého pobytu informujte telefonního operátora, věřitele a všechny finanční instituce, s nimiž máte jakýkoli smluvní vztah. Nahlásit změnu je nutné zejména kvůli zasílání výpisů z bankovního konta a z důvodu nového čísla občanského průkazu.