Rušíte koupenou dovolenou? Víte, jak nepřijít o peníze?

Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla do všech oblastí běžného života a mnoha lidem podstatně narušila také plány s letní dovolenou. Máte už několik měsíců koupený zájezd? Těšili jste se na horké slunce, písečné pláže, svěží vzduch a průzračné moře? Nebo jste celý rok trénovali svaly na vysokohorský výstup? Ať už se chcete vydat za prázdninovým dobrodružstvím kamkoli, přeci jen stále není jisté, nakolik bude epidemiologická situace příznivá a tudíž i možnosti cestování nebudou nijak omezeny. Situace se stále vyvíjí a mění, proto je nejvyšší čas uvážit, jak se zájezdem naložit. Úplně zrušit nebo vyčkat? Přesunout termín? A co již zaplacená záloha? To jsou otázky, které vám zcela zákonitě vyvstaly na mysli. 

Celý cestovní ruch je kvůli koronavirové pandemii paralyzovaný. Cestovní kanceláře jsou na pokraji krachu, jelikož sjednané zájezdy není možno uskutečnit. Česká vláda až na výjimky  prakticky zákazala vycestování mimo republiku. Ovšem stejně tak i další země nejsou prozatím na běžný turistický ruch dostatečně připravené. Opatrnost je bezpochyby na místě, a tak vlastně cestovky nemohou klientům splnit svou část ustanovení smlouvy o zájezdu. Klientům by tedy měli vrátit již zaplacenou zálohu. Víte, na co máte jako spotřebitel nárok? 

Musíte hradit storno poplatky? 

Jet letos na dovolenou do zahraničí, nebo raději zůstat doma? To je zásadní otázka. Máte-li již zaplacenou zálohu, musíte ji správně stornovat. Jinak můžete přijít o peníze. Dost podstatné je také to, zda smluvený zájezd ruší cestovka, nebo vy. Obava z nákazy koronaviru totiž ke zrušení zájezdu nestačí. Pokud kvůli hrozbě koronaviru zruší zájezd přímo cestovní kancelář, situace je pro vás poměrně jednoduchá. Buď vám nabídnou náhradní termín nebo vrátí peníze.

Poněkud složitější situace však nastává, jestliže chcete zrušit dovolenou vy jako klient do lokality, kde není nařízena karanténa. V takovém případě bude chtít patrně cestovní kancelář zaplatit storno poplatek. Jeho výše je individuální podle konkrétního poskytovatele a postupně roste s blížícím se termínem zájezdu. Reálnou praxí je, že měsíc před nástupem bývá kolem 10 %, zatímco 5 dnů před datem odjezdu už dosahuje 80 %

Obecně vzato je koronavirus nepředvídatelnou a mimořádnou okolností, která musí mít významný dopad na poskytování služeb zájezdu a přepravu osob do místa určení. Proto je nutné posuzovat každý zájezd individuálně a uvážit, zda se případně vzniklé okolnosti mohou projevit v povinnosti placení storno poplatku

V každém případě se tedy musí mimořádná okolnost, která by byla dotčena karanténními opatřeními, přesně vztahovat na oblast, do níž má zákazník cestovat. Pokud tomu tak není a cílová destinace je vzdálená od problematických míst, je obvykle možné cestovat bez omezení. V případě odstoupení od smlouvy pak může cestovní kancelář účtovat příslušný storno poplatek. 

Proti placení storno poplatku se můžete také pojistit. Následné uplatnění storno poplatku je ale vázáno na jednu podmínku: vámi zvolená destinace nesmí být na seznamu míst, do nichž ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat. Proto je dobré, než si takové pojištění sjednáte, předem zkontrolovat, zda pojištění zahrnuje všechny nečekané situace. Některé pojišťovny ale prodej pojištění storna v rámci cestovního pojištění v souvislosti s koronavirem dočasně pozastavily. 

Ministerstvo pro místní rozvoj nedoporučuje odstoupit od smlouvy s výrazným předstihem (několik týdnů či měsíců), když není zcela jasné, jak bude situace s výskytem koronaviru v konkrétní oblasti vypadat v době odjezdu. V tomto případě by se vás zcela jistě týkaly storno poplatky. V některých případech je tedy možná lepší prozatím vyčkávat. 

Samotná výše storno poplatku musí být také přiměřená a měla by zahrnovat náklady, které cestovní kanceláři vzniknou. Jedná se především o nevratné částky, které již za zákazníka zaplatila (letenky, rezervace hotelu, výletů, apod.). Storno poplatek také nemůže cestovní kancelář zákazníkovi vyúčtovat, jestliže navrhne navýšení původní ceny zájezdu o více než 8 % a zákazník s ní nesouhlasí. Na žádost zákazníka musí cestovka výpočet storno poplatku odůvodnit, ale nemusí jej prokázat. 

Nedoporučené lokality

Dříve než začnete rušit dovolenou, je důležité vzít v potaz, zda destinace, kam se chystáte odjet, je na seznamu nedoporučených lokalit. Tato informace je celkem zásadní. V případě placení storno poplatku se cestovní kanceláře všeobecně řídí vyhlášením nebo nevyhlášením karantény. Zatímco pojišťovny se v případě cestovního pojištění řídí aktuálními daty poskytnutými ministerstvem zahraničí. 

Když budete cestovat do míst, před kterými ministerstvo oficiálně varuje, může nastat problém při plnění cestovního pojištění. Jedná se totiž o situaci, kterou mohl klient předvídat a předpokládat možné problémy. Má se tedy za to, že cestuje na vlastní riziko a pojišťovna náklady spojené s výskytem koronaviru odmítne zaplatit. Pokud by však varování přišlo až v průběhu vaší cesty nebo na místě pobytu, pak by úhrada nákladů probíhala v rámci asistenční služby

Na dovolené v karanténě?

Vývoj událostí v souvislosti s koronavirem se mění ze dne na den, tudíž nikde není psáno, že vás nemůže v dané lokalitě zastihnout náhlé zhoršení epidemiologické situace. Pokud místní úřady vyhlásí karanténu, jste jako turista povinni ji dodržet. Jestliže se vám z tohoto důvodu dovolená prodlouží, pak první tři dny jsou v plné režii cestovní kanceláře

O další náklady spojené s karanténou by se dál měly postarat v prvé řadě místní orgány, které o karanténě rozhodly. Cestovky nemají za povinnost klienty, kteří se museli karanténě podrobit, nějak odškodnit. 

Současně je dobré poukázat na fakt, že cestovní pojištění pohlíží na karanténu jako na pobyt v nemocnici. Takže pojištěný klient má nárok na dávky nemocenského pojištění. Jestliže byste chtěli tuto dávku uplatnit, pak budete potřebovat potvrzení o nařízené karanténě, které vám vystaví v místě pobytu. Toto potvrzení pak zašlete svému zaměstnavateli a ten se postará o vyplacení náhrady mzdy

Chtějí po vás doplatit plnou cenu zájezdu?

Jestliže nemůžete kvůli koronaviru na dovolenou, pak by vám cestovní kancelář měla vrátit peníze, případně navrhnout jiný termín zájezdu. Pokud je jisté, že se daný zájezd opravdu neuskuteční, může vám cestovní kancelář nabídnout výměnný poukaz na rovnocenné služby. Tuto speciální možnost přináší nový zákon, který má za úkol v době epidemie koronaviru ochránit cestovky před krachem. Schválený zákon se týká všech zájezdů, které se měly nebo mají uskutečnit v termínu od 20. února do 31. srpna 2020.

Avšak některé cestovní kanceláře si věc vyložily po svém a chtějí, aby zákazníci nejprve doplatili plnou cenu zájezdu a teprve poté jim dají voucher. Jen zaplacená záloha prý nestačí. 

Česká obchodní inspekce ale poukazuje na jeden fakt: je-li evidentní, že se zájezd kvůli koronaviru opravdu neuskuteční, není nutné doplácet plnou cenu. Stejně tak, když je zjevné, že je žádoucí kvůli probíhající pandemii zájezd v daném termínu zrušit, měla by tak cestovka bezodkladně učinit. Jestliže cestovní kancelář zájezd nezruší, může od smlouvy odstoupit zákazník podle příslušného paragrafu občanského zákoníku, aniž by musel platit storno poplatky. Podmínkou je, že by v místě pobytu a jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti

Za zrušený zájezd voucher

Co dělat, když po vás cestovka vyžaduje doplatek? A to i přes veškerá výše uvedená fakta? Slibuje, že za plnou cenu zájezdu následně vystaví platný voucher? Samozřejmě, že nic platit nemusíte. Cestovní kancelář totiž může vystavit poukaz v hodnotě již zaplacených služeb, zpravidla se tedy jedná o uhrazenou zálohu. U prázdninových pobytů, kde prozatím není jasné, zda se uskuteční či nikoli, však musí klienti i nadále plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Rovněž je možno s ohledem na vzniklou krizovou situaci požádat cestovku o změnu termínu doplacení ceny zájezdu do doby, než bude jisté, jestli se vůbec uskuteční. 

Ochranná doba

Původní návrh ministerstva pro místní rozvoj na ochranu cestovních kanceláří v důsledku koronavirové krize má již podobu schváleného zákona. Vztahuje se na všechny zájezdy v termínu 20. 2. 2020 – 31. 8. 2020. Do konce srpna roku 2021 byla stanovena tzv. ochranná doba, kdy klient může využít voucher na náhradní zájezd podle své volby, který bude rovnocenný tomu původnímu. V případě, že se klient rozhodne poukaz nevyužít, obdrží do 14 dnů po uplynutí ochranné doby (polovina září roku 2021) své peníze zpět. 

Výjimka však platí pro kategorii tzv. zvlášť zranitelných osob, jenž mohou žádat své peníze zpět ještě před uplynutím ochranné doby. Jedná se o seniory nad 65 let věku, nezaměstnané, samoživitele, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, těhotné ženy a zaměstnance, kteří v důsledku koronaviru nemohli minimálně měsíc pracovat kvůli překážkám v práci. Třeba proto, že byly uzavřeny školy. 

Posoudit v praxi co je rovnocenný zájezd je velmi těžké. Rovnocenný zájezd rozhodně neznamená zájezd zcela totožný, ale stejné kvality. Takže zahraniční dovolenou bude možno vyměnit třeba za pobyt v tuzemském hotelu. Pokud byste ale původní čtyřhvězdičkový hotel chtěli vyměnit za pětihvězdičkový, je to možné, ovšem rozdíl v ceně budete muset uhradit. 

Od podání žádosti na rovnocenný náhradní zájezd má cestovka 30ti denní lhůtu, aby vám něco nabídla. Pokud se tak nestane a klient žádnou nabídku neobdrží, skončí ochranná doba a cestovní kancelář je povinna zaplatit svůj dluh vůči zákazníkovi. 

Za předem stanovených podmínek může zákazník uplatnit také voucher na storno poplatek. Pokud klient v tříměsíční lhůtě od odstoupení od smlouvy podá žádost, musí mu cestovní kancelář nabídnout voucher v hodnotě minimálně 10 % zaplaceného storno poplatku. Tento poukaz lze použít i při koupi nového zájezdu

Letošní dovolená přináší mnoha lidem vrásky na čele. Nikdo neví, nakolik bude v příštích měsících situace ohledně koronaviru pro bezpečné cestování příznivá. Přitom zrušit správně a v pravý čas již zaplacený zájezd může být pro finanční rozpočet nejedné domácnosti celkem zásadní.