Rekordní navýšení důchodů 2019: Penzisté si výrazně polepší

Každoroční zvýšení důchodů nebylo v posledních letech tak vysoké, jako je tomu letos. Všem důchodcům přibude v peněženkách od 1. ledna 2019 podstatně více peněz. Markantní zvýšení důchodů zaznamenají především lidé starší 85 let, kterých se dotkne nejen nová valorizace starobní penze, ale každý měsíc dostanou ještě tisícovku navíc. Také nejnižší důchody porostou mnohem rychleji, takže s novým rokem si finančně přilepší všichni penzisté. Zásadní změny ve výpočtu se týkají nejen důchodů starobních (včetně předčasných), ale i invalidních (všech stupňů) a pozůstalostních. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tedy jedná o největší zvýšení důchodů za posledních dvacet let, kdy vláda  prosadila jednu ze svých programových priorit stanovující nový valorizační vzorec. Díky němu průměrný důchod od lednové splátky vzroste až o rekordních 900 Kč. Ke zvýšení důchodů dochází automaticky a není nutné o ně žádat. Lidem, kteří nastoupí do penze v tomto roce, bude důchod již vypočítán podle nových pravidel.

O 570 Kč vyšší základní výměra pro všechny

Výpočet důchodu se skládá ze dvou částí: ze základní a procentní výměry. Výši procentní výměry určují odpracované roky a dosažené příjmy, zato základní výměra je pro všechny stejná a až doposud činila 9 % z průměrné mzdy, kterou pro každý rok stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí. A právě tato základní složka důchodu stoupne od 1. ledna 2019 na 10 % průměrné mzdy. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda v roce 2019 je stanovena na 32 700 Kč, deset procent z této částky dělá 3 270 Kč. A to je základní výměra důchodu pro rok 2019, která způsobí základní zvýšení důchodu o 570 Kč. Přitom je úplně jedno, zda máte důchod jen několik tisíc nebo rovnou třeba dvacet. Navýšení základní výměry platí pro všechny seniory stejně.

Valorizace důchodů

Důchodci se nemusí obávat, že by jim zvýšená základní výměra nezůstala i do dalších let. Jestliže by měla klesnout dolů, museli by politici nejdříve změnit zákon o důchodovém pojištění. Bez ohledu na výdělek a dobu strávenou v zaměstnání si tak od nového roku o necelých šest stovek polepší každý důchodce. A to ještě nejsme u konce. Díky pravidelné valorizaci k této částce přibude důchodcům dalších pár stokorun: procentní výměra důchodu je sice u jednotlivých příjemců důchodů rozdílná, ale všem penzistům se od ledna 2019 navýší o 3,4 %. Přitom valorizační vzorec odpovídá polovině růstu reálných mezd a růstu spotřebního koše.

Nižší penze rostou rychleji

Zvýšení základní výměry kromě jiného také znamená, že v procentním vyjádření porostou podstatně rychleji nižší důchody. Podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí průměrný důchod roste o 7,3 %, podprůměrný v částce 8 700 Kč o 8,9 % a nadprůměrný ve výši 17 000 Kč o 6,2 %. Z uvedených čísel je tedy zřejmé, že i přes navýšení základní výměry pro všechny penzisty dochází k narovnání důchodů a potírání zásluhovosti na předchozích příjmech. Podle principu zásluhovosti mají mít lidé s předchozími vyššími výdělky (tedy i vyššími odvody na sociální pojištění), vyšší penzi. Nová změna ve výpočtu však přinese lidem s nízkými důchody, u nichž dělá základní výměra významnou část celé penze, lepší životní úroveň.

Od 85 let tisícovka navíc

Dalšího růstu důchodů se dočkají lidé starší 85-ti let, kterým se penze automaticky navýší o 1 000 Kč. Příplatek k měsíční penzi dostanou i ti, kdo už důchod pobírají a pětaosmdesát jim bylo. Seniorům, jenž tohoto věku dosáhnou teprve v některém z příštích měsíců, bude poprvé tato částka vyplacena v měsíci, kdy dosáhnou potřebné věkové hranice. Tento bonus určený pro starší důchodce má za úkol pokrýt vyšší výdaje za zdravotní péči nebo sociální služby. Tato skupina důchodců má však ve většině případů také nižší penzi než ti mladší. Před třiceti lety šli do důchodu s nižší částkou a i když jim byla penze pravidelně valorizována, stále je oproti mladším důchodcům výrazně menší. Lidé nad hranici sto let věku pořád dostávají příspěvek k penzi 2 000 Kč. Na tom se nic nemění.  

35 let pojištění

Za posledních několik let doba potřebná pro získání starobního důchodu pravidelně narůstala. Ještě v roce 2010 stačilo 25 let pojištění, loni to bylo už 34 let. Letos se konečně růst potřebné doby pojištění zastavil na 35-ti letech a dál už neporoste. Lidé, kteří dosáhnou důchodového věku, ale nemají potřebnou dobu pojištění, musí ještě čekat. Pokud prací, podnikáním nebo třeba i péčí o osobu blízkou potřebnou dobu pojištění nezískáte, můžete využít pozdější termín nástupu do důchodu. Ten je stanoven právě pro lidi, kteří nemají potřebnou dobu pojištění. Přitom platí, že chcete-li pobírat důchod, musíte mít účast na pojištění nejméně 15 let. Později do starobního důchodu můžete nastoupit podle pravidel určujících důchodový věk.

Ke zvýšení všech důchodů dochází automaticky a není nutné o ně samostatně žádat. Česká správa sociálního zabezpečení informuje v dopise jednotlivé příjemce důchodu o konkrétním navýšení jejich penze. Dopisy rozesílá ČSSZ seniorům od prosince loňského roku do poloviny ledna 2019.