Půjčka před uzavřením manželství

Sňatek je osudový krok v životě každého člověka. Jakmile jednou řeknete ano, od této chvíle se vydáte na společnou cestu životem se svým partnerem. Cokoli uděláte, se nebude týkat už jen vás samotných, ale bude mít dopad i na toho druhého z vás. Manželským slibem se zavazujete k tomu, že spolu  setrváte v dobrém i zlém a budete si vzájemně oporou. Určitě je dobré si a něj vzpomenout zejména ve chvílích, kdy procházíte různými úskalími a musíte překonat i sebemenší životní nástrahy. Ty se mohou projevit v různých oblastech a právě společné hospodaření a finance jsou jednou z nich. Pokud před svým partnerem tajíte dluhy z minulosti, které během manželství postupně vyplují na povrch, jistě tento fakt vám na důvěryhodnosti nepřidá. Je otázka, nakolik druhý z partnerů bude mít pro vás pochopení, ale pro někoho je tato informace natolik zásadní, že se s ní nedokáže vypořádat. Bere ji jako projev neúpřimnosti, jenž může natolik rozvrátit harmonické vztahy, že budou mít nakonec soudní dohru u rozvodového soudu. Na druhou stranu jsou ale lidé, kteří zase mají tolik pochopení, že se vám budou snažit ze všech sil pomoci a naleznete u nich pochopení. Společným přičiněním se pak můžete dluhů před manželstvím natrvalo zbavit. Jak je to tedy  s půjčkou, kterou si vezmete ještě za svobodna, avšak ke dni uzavření sňatku ji nestačíte splatit?

Chci malou půjčku

Půjčka na cokoli

Dnešní nelehká doba nahrává různým půjčkám a úvěrům, bez jejichž pomoci se kolikrát jen stěží obejdete. Zaměstnavatel vám včas nezaplatí výplatu, čekáte na výplatu nemocenské, sociálních dávek a termíny splatnosti složenek doslova hoří. V takových situacích si většina lidí běžně vypomůže malou půjčkou. Stačí mít kreditní kartu v peněžence a nebo povolený kontokorent u bankovního účtu a můžete si odčerpat potřebnou částku až do výše povoleného maximálního limitu. Pokud ale těmito bankovními produkty nedisponujete, pak nezbývá nic jiného, než vsadit veškeré své naděje do rychlé nebankovní mikropůjčky. I ta v nouzi pomůže a je podstatně rychlejší než klasická půjčka od banky. Avšak každá půjčka je dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud takové malé půjčky nesplatíte včas, nejenže se vám díky sankčním poplatkům a úrokům z prodlení rozrostou do astronomických rozměrů, ale pokud věřitelům dojde trpělivost, mohou vyústit až v exekuci. Zadlužených lidí je dnes plno, ale vždy musíte mít své závazky pod kontrolou a v rámci svých možností splácet. Když se postavíte do role mrtvého brouka a budete žít v naději, že se na vás zapomnělo, věřte, že je jen otázkou času, kdy se exekutor zjeví za vašimi dveřmi. Taková malá půjčka se vám pak pěkně prodraží. Pokud se v mezičase stihnete ještě oženit nebo vdát, budete mít co vysvětlovat.

Půjčka před manželstvím

Před uzavřením manželství by měli být oba partneři navzájem srozuměni nejen se svým zdravotním stavem, ale i se všemi životními záležitostmi, kam patří také téma finance. Oba partneři by se měli dohodnout na tom, jakým způsobem budou hospodařit, zda budou spravovat jeden společný bankovní účet a nebo budou mít každý zvlášť. Určitě je třeba mít jasno v tom, jak budou hradit výdaje společné domácnosti a jak každý z nich do společného rozpočtu bude přispívat. Pokud si mladí lidé budou chtít vzít hypotéku na bydlení, jistě je toto rozhodnutí obou partnerů a měli by mít jasno v tom, jak ji budou splácet. Pokud má jeden z partnerů nějaké nesplacené závazky, měl by s nimi svého budoucího partnera seznámit. Jejich vymáhání v době uzavření manželství se sice netýká druhého z partnerů, ale určitě si ušetříte zbytečné starosti. Když totiž dojde na exekuci, musí pak druhý z partnerů požádat o vyloučení jeho majetku z exekučního řízení. Dobrou zprávou určitě je, že dluhy z minulosti, tedy z doby než jste uzavřeli manželství, se nemohou vymáhat ze společného jmění manželů, jen z poloviny, která připadá zadluženému partnerovi.

Chci velkou půjčku

Jak naložit s dluhy před manželstvím

Než se rozhodnete vstoupit do manželství, určitě je vhodné ošetřit tento vztah i po právní stránce. Obzvlášť tehdy, pokud se v rodině nachází větší majetek. Určitým řešením může být předmanželská smlouva, která jasně vymezuje, co komu patří a co bude spadat do společného jmění manželů. Nikdy nevíte, jak dlouho vaše společné soužití vydrží a je mnoho párů, co se rozvádí i po několika málo letech. V případě, že má váš partner nějaké dluhy z minulosti, můžete se však dohodnout na jejich společné úhradě, čímž se rychleji zbavíte závazku z minulosti. Další půjčky a úvěry, které si vezmete za dobu trvání vašeho manželství se už pak týkají každého z vás a na jejich povinnosti splácet nic nezmění ani fakt, že dojde k rozvodovému stání. Svoji část budete muset vždy uhradit, za předpokladu, že se nedohodnete jinak. V každém případě by však manželé měli veškeré finanční záležitosti řešit společně a nic před druhým z partnerů netajit. Určitě není dobré si ani bez vědomí druhého brát na sebe půjčku a žít v představě, že ji nějak skryjete. Vždyť do platební neschopnosti vás může přivést cokoli a zbytečně se pak naruší vzájemná důvěra mezi vámi.  

Pokud vstupujete do manželství s nesplacenými závazky, určitě by měl o nich druhý z partnerů vědět. Kromě toho je třeba myslet nejen na jeho ochranu, ale také případných dětí.