Pomoc od státu pro OSVČ v době koronavirové krize

Krizová opatření spojená s epidemií koronaviru citelně zasáhla do peněženky nejen běžných zaměstnanců, ale také drobných živnostníků a podnikatelů. Celá řada provozoven je z důvodu vládního nařízení uzavřena, čímž firmy samozřejmě přichází o své příjmy. Kolikrát se pohybují až na hraně existence a tvrdě bojují o přežití. Některé jsou nuceny zajít do krajnosti a alespoň část zaměstnanců propustit. Zdraví obyvatel je vždy na prvním místě, to je bez debat, ovšem ani otázka ekonomiky není zcela zanedbatelná. Proto se vládní činitelé snaží dopady koronavirové krize co nejvíce zmírnit a přichází s celou řadou opatření, která mají pomoci podnikatelům překlenout nejtěžší období. O co přesně jde?

Vláda v posledních týdnech jedná prakticky denně, jeden návrh stíhá druhý, takže pro běžného občana se stává situace pomalu nepřehlednou. Lidé jsou doslova zavaleni informačním tokem a není tedy divu, když vám nějaká informace někde unikne. Zaběhnutý rodinný rozpočet najednou nabývá zcela jiných rozměrů, a proto je jistě dobré vědět, s čím můžete do budoucna počítat. Mimořádná doba si žádá mimořádná řešení. Jakou pomoc stát připravil pro podnikatelskou sféru? 

25 000 na ruku

Epidemie koronaviru se rozhořela po celém světě a za dne na den změnila lidem pohled na svět. V oblasti financí se do popředí dostávají jiné životní postoje a hodnoty, hledají se nová řešení. Pokud jste jako podnikatel přišli v důsledku krizových opatření o významnou část svých příjmů, můžete přehodnotit své podnikatelské aktivity a s pomocí od státu se zase posunout o kousek dál. 

Ministryně financí Alena Schillerová přišla s návrhem 15 000 měsíční podpory. Nejen samotná výše částky, ale i celková doba výplaty se stala námětem mnoha diskuzí. Nakonec se návrh ustálil v podobě jednorázové částky 25 000 Kč. Celý tento záchranný program dostal i svůj originální název “pětadvacítka” a bylo mu přiděleno i logo

Za každý kalendářní den v období od 12. března do konce dubna dostanou podnikatelé 500 Kč. Současně ale musí splnit podmínky pro její výplatu, které v zásadě odvíjí od příjmů a ne od zisku. Toto opatření se týká především lidí, jenž mají podnikání jako hlavní činnost. Vedle živností program zahrnuje různá svobodná povolání, soukromé zemědělce, autory, umělce, atd. V omezené míře se dotýká také vedlejší činnosti, jejich přesný výčet je definován v zákoně. 

Podle ustanovení zákona je základní podmínkou pro podnikatele situace, že po vyhlášení nouzového stavu a dalších krizových opatření nemohl podnikatel zcela nebo z významné části vykonávat svoji činnost a musel uzavřít provozovnu. Současně jeho hrubé tržby v období leden až březen klesly alespoň o 10 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Další podmínkou je, že hrubé příjmy podnikatele dosáhly v roce 2019 minimálně 180 000 Kč. V případě, že nevykonával podnikatelskou činnost po celý rok, tak v přepočtu 15 000 Kč měsíčně. Splnění těchto podmínek stačí potvrdit formou písemného prohlášení.

Žádost o podporu by měla být podána hlavně elektronickou cestou prostřednictvím jednoduchého formuláře, který finanční správa zveřejní po 3. dubnu 2020

Platby a zálohy na pojištění

Další záchranným kruhem pro osoby samostatně výdělečně činné, který jim pomůže překlenout nejtěžší období, jsou změny v platbách zdravotního a sociálního pojištění. Stát totiž zcela odpustil veškeré platby do výše minimálních záloh. To znamená, že všichni živnostníci a podnikatelé nemusí od měsíce března do srpna roku 2020 platit zálohy na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění. Přičemž nezáleží ani na tom, zda platili jen minimální, nebo vyšší zálohy. Nebudou se muset ani doplácet při podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020 v první polovině příštího roku. Doplatíte pouze případný rozdíl mezi minimální zálohou a výší pojistného, která bude vypočtena dle skutečného zisku za rok 2020. 

Podmínky pro neplacení záloh za stanovené období jsou úplně jednoduché. Nemusíte nikde o nic žádat a není třeba prokazovat, že vaše podnikání bylo negativně ovlivněno dopady epidemie koronaviru. Prostě jednoduše za březen až srpen nebudete hradit zdravotní a sociální pojištění. Odpuštění záloh je automatické pro všechny. Toto opatření se týká hlavní i vedlejší činnosti a nezáleží na tom, zda jste živnostník, zemědělec či máte příjmy z pronájmu. 

V případě, že jste zálohu na pojištění v březnu již zaplatili, automaticky se použije na platbu v měsíci září. Pokud ale máte naopak u zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního zabezpečení nedoplatky, použije se přednostně na jejich splátku. 

OSVČ podnikající na hlavní činnost platí minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 2 544 Kč, na zdravotní 2 352 Kč. Za dobu šesti měsíců (březen – srpen) tedy celková úspora pro podnikatele činí téměř 30 000 Kč. Do budoucna se tato doba počítá také do nároku na důchod. Jestliže si jako podnikatel dobrovolně platíte nemocenské pojištění, pak tady pozor, plaťte ho dál v běžném termínu jako doposud. Obě schválené úlevy se nemocenského pojištění netýkají, navíc jedná se o částku 126 Kč měsíčně. 

Nájemné za provozovnu

Návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka týkající se odložené platby nájemného za provozovnu, se setkal ve vládě s pozitivním ohlasem. Ve spolupráci s ministryní spravedlnosti Marií benešovou připraví přesné znění zákona. Tento odklad by potom mohli využít všichni živnostníci a firmy, které musely uzavřít provozovnu z důvodu vládního nařízení. Kvůli krizovým opatřením proti koronaviru by platba nájemného byla odložena o šest měsíců a tuto částku by OSVČ postupně spláceli v následujícím období dvou let

Tento chystaný zákon by měl pokrýt zejména soukromé vlastníky nemovitosti. Celá řada měst, pokud se jedná o jejich prostory určené k podnikání, už totiž podobnou úlevnu dávno schválila, nebo se na ni v dohledné době chystá. 

Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění a může o ně žádat každý rodič, který v době koronaviru kvůli uzavřené škole musí zůstat s dítětem doma. Podle standardních pravidel na něj mají nárok pouze zaměstnanci v zaměstnaneckém poměru, pro OSVČ neplatí. Od 1. dubna 2020 je ale všechno jinak. O speciální podporu při péči o dítě (obdobu ošetřovného) mohou nově žádat i podnikatelé a drobní živnostníci. Příslušný formulář je k dispozici na webu ministerstva průmyslu a obchodu. K žádosti je navíc nutné doložit potvrzení o uzavření školského či jiného dětského zařízení, případně zařízení poskytující sociální služby. Příspěvek lze totiž žádat také na osobu zdravotně postiženou. Šanci na získání ale mají jen ti, pro které je podnikání hlavní činností a kdo s ním v březnu neskončili.

Podmínky pro získání ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné jsou stejné jako u zaměstnanců. O ošetřovné může žádat pouze jeden z rodičů, za předpokladu, že druhý nečerpá klasické ošetřovné. Podnikatelé získají paušálně 424 Kč na den, maximálně 13 144 Kč měsíčně. OSVČ dostanou podporu zpětně za březen, na rozdíl od zaměstnanců od data 12. března, a to i přesto, že školy byly uzavřeny o den dříve. Osoby samostatně výdělečně činné mohou tedy dostat ošetřovné od vyhlášení nouzového stavu, což se kryje s uzavřením zařízení sociálních služeb.

Pro vyplacení ošetřovného nebude rovněž rozhodující, zda si podnikatel v minulosti platil nemocenské pojištění. Důležité ovšem bude dodržet podmínku bezdlužnosti. Stav žadatele se bude posuzovat k datu 12. března 2020, kdy nesmí mít nedoplatky u finanční a celní správy, na sociálním a zdravotním pojištění či u kraje nebo obci. Splnění této podmínky lze prokázat formou čestného prohlášení. Vzhledem k tomu, že prozatím není známo, jak dlouho zůstanou ještě školy uzavřeny, žádost bude nutné podávat za každý kalendářní měsíc

Odklad splátek půjček a úvěrů

S návrhem na zmrazení splátek hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů přišla ministryně financí Alena Schillerová. Moratorium by mělo platit půl roku a po celou tuto dobu by banky měly snížit úrokovou sazbu na symbolickou hodnotu, nebo úroky zcela odpustit. Lidé, kteří by nechtěli tuto možnost využít, by mohli normálně dál splácet. Tuzemské banky se v rámci České bankovní asociace už 12. března dohodly na tom, že svým klientům umožní odklad splátek o tři měsíce. Nicméně, každý musí podat individuální žádost a to i přesto, že pravidla jsou mnohem mírnější než obvykle. Zásadní podmínkou odkladu splátek je však platební neschopnost kvůli koronaviru

Valná většina bank ale i nadále počítá úroky, takže celková částka ke splacení se tomuto faktu úměrně navyšuje. Některé banky u podnikatelských úvěrů umožní odklad splátek až na 5 měsíců. Například Equa bank prodloužila pětiměsíční odklad splátek i pro nepodnikatele

Díky novému zákonu o odkladu splátek bude bankám umožněno i to, že takto pozastavené nesplacené dluhy nebudou ve svých statistikách evidovat jako problémové úvěry. Přestože nepříznivý ekonomický vývoj negativně zasáhne do celé řady domácností, odklad splátek je vhodnou formou, jak si zajistit splacení celého úvěru do budoucna. Ministerstvo financí a spravedlnosti rovněž připravuje novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by kromě jiného mohla zmírnit podmínky při nesplácení

Koronavirus neútočí nejen na lidské zdraví, ale napadá i naše peněženky. Doslova v boji o finanční přežití se náhle ocitá mnoho lidí. Jakákoli pomoc od státu je tedy vítaným odrazovým můstkem, který pomůže zvednout z úplného dna.