Pobíráte hmotnou nouzi? Část peněz bude v poukázkách

Tak tu máme další změny. Poslanci prosadili novelu zákona o hmotné nouzi, která již nabyla účinnosti od 1.června. Co bude opět jinak? Zásadní změnou bude způsob vyplácení příspěvku na živobytí. Část peněz totiž dostanete už jen formou poukázek. Ty existovaly i doposud, ale nebyly povinné. Bylo vždy na úředníkovi, jak se rozhodne, zda dané osobě vyplatí hmotnou nouzi v penězích nebo stravenkami. Na nejnutnější výdaje tedy dostanete na ruku už jen část peněz. Z pohledu zákona se v hmotné nouzi ocitne každý, kdo je natolik chudý, že jeho příjmy a celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na nejnižší úrovni. K tomu někdy stačí opravdu málo. Přijdete o práci, nedosáhnete na podporu v nezaměstnanosti nebo vám skončí její výplata, a najednou se ocitnete na nule. Pokud není žádná práce v dohledu ani dočasná brigáda, pak je příspěvek na živobytí posledním záchranným kruhem. Teď navíc bude mít ještě přísnější pravidla. Jak se nové změny dotknou jednotlivých domácností?

Příspěvek na živobytí

Na příspěvek na živobytí dosáhne jedinec nebo okruh společně posuzovaných osob, kteří se nachází v hmotné nouzi. Dávka se odvíjí od stanoveného existenčního či životního minima. Životní minimum pro samotného člověka činí 3 410 Kč. U prvního dospělého člena domácnosti dosahuje výše 3 140 Kč, u druhého 2 830 Kč a u dětí podle věku 1 740 – 2 450 Kč. Existenční minimum je stanoveno hranicí 2 200 Kč. Nárok na příspěvek na živobytí má člověk i rodina, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nestačí příjem na živobytí.

Od prosince poukázky

Podle novely zákona o hmotné nouzi musí lidé pobírající příspěvek na živobytí déle než půl roku dostávat část dávky v poukázkách. Tato povinnost platí od 1. prosince 2017. Hranice šesti měsíců se bude vždy posuzovat za uplynulý rok. Přitom formou poukázek bude vyplaceno 35 – 65 % dávky. Jak velkou část dostanou lidé vyplacenou v penězích je na uvážení pracovníků úřadu práce. Rozhodovat budou podle individuální situace lidí i možnosti využití poukázek v místě bydliště. Větší část dávky vyplacené v poukázkách bude u jedinců, u nichž mají sociální pracovníci podezření, že je příjemce nevyužije k zajištění základních životních potřeb a nakoupí si třeba alkohol nebo cigarety.

Jakou mají poukázky podobu?

Úřad práce odebírá typizované poukázky od tří dodavatelů: Le Chéque Déjeuner, Ederend a Sodexo Pass, kteří jsou vázáni k pravidelné aktualizaci a postupnému rozšiřování partnerské sítě. Poukázkami mohou lidé v hmotné nouzi zaplatit ve většině prodejen bez ohledu na velikost obce. Seznamy obchodů budou příjemcům dávky poskytovat úřady práce. Poukázky jsou nabízeny v nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 Kč a dají se využít na nákup potravin, drogistického zboží, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Nelze za něj nakoupit alkohol a tabákové výrobky. Pokud ale lidé nebudou mít v obci ani jeden obchod, který bude poukázky přijímat, budou muset dojíždět do větších měst, což vede k dalšímu utrácení prostředků určených na pokrytí základních životních potřeb.  

Ministrestvo práce a sociálních věcí se snaží změnou ustanovení zákona o hmotné nouzi nezaměstnané více motivovat k hledání nové práce. Zda se jim to podaří a nebo se ještě více prohloubí chudoba těchto lidí, to ukáže teprve čas. Bohužel se nový způsob výplaty příspěvku na živobytí dotkne i osob se zdravotním handicapem, kteří nemají jak poukázky utratit.

Napsat komentář