Důchody v roce 2018: Necelá pětistovka navíc!

Od ledna příštího roku si miliony důchodců přilepší. Zvýšení důchodů bude výrazně vyšší, než bylo v minulých letech zvykem. Do valorizace se totiž promítnou nová pravidla, která byla schválena již během letošního roku, a tak se průměrný důchod navýší o 4 %. K valorizaci důchodů sice dochází každoročně, ale příští rok nastanou zásadní změny. Nově se do zvýšení důchodů bude promítat polovina růstu reálných mezd v roce 2016, dosud se růst mezd zohledňoval jen jednou třetinou. Konkrétně to v minulosti vypadalo takto: v roce 2015 vzrostly důchody o 205 Kč, v roce 2016 jen o 40 Kč, v roce 2017 to už bylo v průměru o 313 Kč a od ledna 2018 povyskočí důchody průměrně o 475 Kč měsíčně. Podle statistických údajů průměrný důchod dosahoval v loňském roce 11 460 Kč měsíčně – u mužů 12 662 Kč, u žen 10 402 Kč, avšak přes 99 % důchodů nepřesahuje částku 19 999 Kč. Dokonce dva lidé v Česku pobírají důchod vyšší než sto tisíc měsíčně. Ale to bylo možné jen u důchodů přiznaných do roku 2015. Od tohoto roku je nadále stanoven maximální limit pro výplatu starobního důchodu, který nesmí přesáhnout částku 30 000 Kč. Tolik obecné informace a teď se pojďme podívat, jaké změny nastanou v rozpočtu domácností u důchodců.

Koho se dotkne zvýšení důchodů?

Valorizace se týká všech druhů důchodů – starobních (včetně předčasných starobních důchodů), pozůstalostních, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), sirotčích. Zvýšení důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není nutno o ni žádat. Každý příjemce důchodu, bez ohledu na to, zda je mu důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty a nebo bezhotovostně na účet, obdrží od České správy sociálního zabezpečení v období od poloviny prosince do poloviny ledna 2018 oznámení běžnou listovní zásilkou, která mu bude doručena na jeho adresu.

O kolik důchod vzroste nahoru?

Celkově se zvýšení důchodů provádí za pomoci dvou indexů. První z nich zohledňuje meziroční růst cen mezi červny 2016 a 2017 a druhý počítá s růstem reálných mezd v loňském roce. Celkem zásadní novinkou při výpočtu je zohlednění růstu indexu životních nákladů domácností důchodců. Tedy místo obecného růstu cen se zohlední růst cen ze spotřebního koše seniorů. Druhá změna se výrazně dotkne reálných mezd (v roce 2016), které se započítají z jedné poloviny, dosud se počítalo jen s jednou třetinou.

Pro všechny druhy důchodů je stejná základní výměra a ta v současné době činí 2 555 Kč. Od ledna 2018 se zvýší o 150 Kč tedy na částku 2 700 Kč.

Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na získané době důchodového pojištění a dosahovaných příjmech či výdělcích, vzroste o 3,5 %.

Pokud například v současné době pobíráte průměrnou výši starobního důchodu 11 828 Kč (stav ke konci září roku 2016), pak se vám základní výměra zvýší o 150 Kč na 2 700 Kč a procentní výměra se navýší o 3,5 %. Od příštího roku bude tento důchod dosahovat částky 12 303 Kč, to znamená, že se důchod celkově zvýší o 475 Kč.

Dílčí důchody a příplatky k důchodům

Valorizace zahrnuje rovněž i tzv. dílčí důchody, které byly přiznány dle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, případně podle nařízení EU. V tomto případě se procentní výměra zvýší o 3,5 % a základní výměra dílčího důchodu vzroste pouze o poměrnou část ze 150 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění. Valorizace současně zvyšuje také příplatky k důchodům přiznané podle nařízení vlády: příplatky k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

K důchodu je možno si přilepšit

Důchodový věk je sice obdobím zaslouženého odpočinku, ale pokud jste stále plni pracovního elánu, můžete dál pokračovat v zaměstnání nebo si najít nové třeba jen na zkrácený úvazek. Za takovou práci navíc můžete požádat o zvýšení důchodu. Jak velké bude, závisí zejména na tom, jestli si ke mzdě necháte vyplácet plnou penzi nebo její polovinu, případně vůbec nic.

Napsat komentář