Exekuce 2018: Nezabavitelné minimum se zvyšuje!

Postihla vás exekuce? Pak vás jistě bude zajímat, jak se od 1. ledna 2018 mění tzv. nezabavitelné minimum. To je částka, na kterou vám exekutor v žádném případě sáhnout nesmí, i kdybyste patřili mezi nejzadluženější neplatiče. Výše nezabavitelného minima se mění každoročně, avšak ne vždy směrem nahoru. Z údajů za několik posledních let je patrné, že tato částka někdy i klesá. Vše záleží na vývoji nákladů na bydlení. V roce 2018 si ale dlužníci polepší, nezabavitelné minimum vzroste zhruba o jedno procento, takže jim měsíčně zůstane více peněz. Pokud nesplácíte své dluhy, může vám exekutor zabavit část mzdy, nemocenské, mateřské, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti či ošetřovného na nemocného člena rodiny. Stejně tak mohou být exekucí postiženy i přídavky na děti nebo rodičovský příspěvek. Nezabavitelné minimum se všeobecně stanoví na základě životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které určuje stát. Částka se dále zvyšuje o každé vyživované dítě a manžela nebo manželku. Samotná výše nezabavitelného minima se rovněž odvíjí od toho, komu dlužíte. V prvé řadě musí být vždy uspokojeny tzv. přednostní pohledávky, kam spadají například dluhy na výživném a nebo dluhy vůči státu. Na živobytí vám pak zůstane méně, než když dlužíte třeba bance nebo nebankovnímu poskytovateli půjček. Pojďme se tedy konkrétně podívat, nakolik se v roce 2018 zvětší objem peněženek dlužníků.

Částka, na kterou už exekutor nemůže

Stanovení nezabavitelného minima se netýká jen nucených exekučních srážek ze mzdy, ale také dobrovolných srážek prováděných na základě dohody o srážkách ze mzdy. Ta se uzavírá mezi dlužníkem a věřitelem, který se tak snaží včas zabránit složitému vymáhání peněz prostřednictvím exekuce. Zaměstnanec je pak ochráněn úplně stejně jako při nucených srážkách exekučních. V roce 2018 vzrostla částka nezabavitelného minima přibližně o jedno procento, tedy na 6 225,33 Kč.

Jak stanovit exekucí nepostižitelné minimum?

Přestože se exekutor snaží co nejvíce uspokojit pohledávky věřitelů, přeci jen vám všechno zabavit nemůže. Vždy vám musí alespoň něco málo na živobytí zůstat. Podle čeho a jak se tedy stanoví přesná částka nezabavitelného minima? Základní výpočet vychází ze životního minima jednotlivce, což je 3 410 Kč. To sice platí už od roku 2012, ale ani pro rok 2018 se nemění. Další nezbytnou položkou při výpočtu jsou normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. A to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně dlužník žije. V roce 2017 byla tato částka vládou stanovena na 5 822 Kč a letos se nově zvyšuje na 5 928 Kč. Když sečtete životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení dohromady, vyjde vám částka 9 338 Kč. Výsledné nezabavitelné minimum je pak stanoveno jako dvě třetiny z 9 338 Kč, tudíž se jedná o 6 225,33 Kč platných pro rok 2018.

Dále připočtěte i vyživované osoby

Základní nezabavitelná částka povinného se dále navyšuje o každou další vyživovanou osobu, tedy dítě, manžela nebo manželku. Přitom k zápočtu částky na manžela (manželku) není podmínkou, aby všichni žili ve společné domácnosti s povinným. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má svůj samostatný příjem. Stejně tak na dítě se připočte jedna čtvrtina nezabavitelné částky povinného. Pokud jsou exekuční srážky ze mzdy prováděny u obou manželů a mají dítě, jež společně vyživují, pak se započítá jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť. V roce 2018 tedy činí nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1 556,33 Kč.

Vyživovací povinnost musíte doložit

Je-li nutno při exekučních srážkách na mzdu zohlednit i vyživované osoby, pak musí zaměstnanec zaměstnavateli doložit, komu výživné poskytuje. Plátce mzdy totiž není automaticky povinen vyživované osoby vyhledávat. Vyživovací povinnost k dítěti je třeba prokázat rodným listem, u zletilého dítěte musíte doložit i potvrzení o studiu, případně rozsudek soudu o stanovení vyživovací povinnosti. Existence manželství se zpravidla prokazuje oddacím listem a čestným prohlášením o tom, že manželství trvá. Pokud má povinný vyživovací povinnost k rozvedenému manželi, musí ji prokázat prostřednictvím rozhodnutí soudu. V případě pochybností o tom, co všechno lze zohlednit, je možno se obrátit na soud s žádostí o určení výše částky, která má být v příslušném výplatním období povinnému sražena.

Máte malou mzdu?

Jestliže nastane případ, že dlužník nepobírá mzdu v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny (mzdu přesahující nezabavitelnou částku), případně po dobu jednoho roku nepobírá mzdu vůbec, může zaměstnavatel navrhnout soudu zastavení výkonu rozhodnutí o exekučních srážkách. Základní částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení se stanoví jako součet životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, což v roce 2018 činí 9 338 Kč. To v praxi znamená, že u dlužníků, kterým nebude navýšena mzda, se zvýšení nezabavitelné částky projeví tak, že dojde k nižším srážkám ze mzdy a tím pádem i prodloužení doby splácení dluhů věřitelům.

Napsat komentář