Neplacené volno: Musí vám zaměstnavatel pokaždé vyhovět?

Všichni zaměstnanci mají podle zákoníku práce nárok nejen na řádnou dovolenou, ale také na pracovní volno. To přichází na řadu zejména tehdy, když jste již všechnu dovolenou vyčerpali nebo vám na ni ještě nevznikl nárok. V životě mohou nastat různé překážky, které vám brání po určitou dobu chodit do práce, přičemž pracovní poměr ukončit nechcete.  Zákon pamatuje na situace, které automaticky přiznávají zaměstnancům nárok na neplacené volno. V ostatních případech vše závisí na vzájemné dohodě, ale ne každý zaměstnavatel je ochoten pokaždé vyhovět. Do jisté míry ho k tomu mohou vést provozní důvody a nezbytné zajištění chodu firmy. Za jistých okolností vám musí zaměstnavatel někdy i volno proplatit. Záleží tedy na tom, zda o neplacené volno žádáte z osobních důvodů nebo vás k němu vedou veřejné zájmy. Avšak na druhou stranu ani zaměstnavatel vám nemůže neplacené volno nařídit, třeba proto, že pro vás nemá žádnou práci. Kdybyste ale z jakýchkoli důvodů přestali svévolně docházet do zaměstnání a nepožádali o pracovní volno, mohl by s vámi zaměstnavatel ihned rozvázat pracovní poměr. Jak tedy řešit situaci, když potřebujete například pečovat o nemocného člena rodiny, prodloužit rodičovskou dovolenou, hledat nové zaměstnání nebo se jako svědek dostavit k soudnímu jednání? A co situace, kdy se kvůli zpoždění dopravního prostředku nemůžete vůbec dostat do práce? Pojďme se na to podívat.

Neplacené volno ze soukromých důvodů

Pokud jste si v práci vybrali dovolenou do posledního dne a potřebujete na určitou dobu přerušit výkon zaměstnání, řešením může být neplacené volno. V prvé řadě ale záleží na tom, jaký k němu máte důvod. Chcete-li po rodičovské dovolené zůstat doma s dětmi nebo vaši pomoc potřebuje jiný příslušník rodiny či plánujete cestu kolem světa, musíte se se zaměstnavatelem nejprve na neplaceném volnu dohodnout. Je výhradně na něm, zda vám vyhoví či nikoli. Na neplacené volno z těchto soukromých důvodů vám žádný právní nárok nevzniká.

Neplacené volno nelze určit žádným jednostranným rozhodnutím zaměstnance nebo zaměstnavatele, a ani úpravou v kolektivní smlouvě nelze neplacené volno určit. Stejně tak nemůže zaměstnavatel řešit překážky v práci pomocí neplaceného volna.

Kdy máte nárok na neplacené volno?

Neplacené volno musí zaměstnavatel poskytnout buď na základě vzájemné dohody a nebo z důvodů daných zákonem. Ty jsou zákoníkem práce vymezeny jako zákonné překážky v práci. V některých případech vám musí zaměstnavatel pracovní volno proplatit. Náhrada mzdy se pak rovná průměrnému výdělku a počítá se stejně jako náhrada mzdy za dovolenou. Jak to ale bude u neplaceného volna? A jak to bude s odvody zdravotního a sociálního pojištění? K tomu se ještě dostaneme. Nejprve se podívejme, kdy máte nárok na neplacené volno (bez náhrady mzdy) a nemusíte o něj zaměstnavatele žádat.

Svatba – na vlastní svatbu máte v práci nárok na dva dny volna, přičemž náhrada mzdy přísluší pouze za jeden den. Jestliže jde na svatbu rodič svému dítěti, dostane jeden den placeného volna. Opačně, když se dítě účastní svatby rodiče má nárok na den neplaceného volna.

Narození dítěte – chcete-li být u porodu, musí vám dát na dobu porodu zaměstnavatel neplacené volno. Na dobu potřebnou k převozu ženy do porodnice a zpátky dostanete volno placené.

Stěhování – když je v zájmu zaměstnavatele, máte nárok na dva dny placeného volna. Jinak na nezbytně nutnou dobu přestěhování do vlastního bytu dostanete dva dny neplaceného volna.

Zpoždění dopravních prostředků – když dojde k nepředvídanému přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, na nezbytně nutnou dobu dostanete pracovní volno bez náhrady mzdy

Zdravotní vyšetření – pokud musíte k lékaři, máte nárok na volno na dobu, která je k vyšetření nezbytně nutná. Pokud zvolíte lékaře nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti, pak vám čas strávený u lékaře proplatí. Když se ale vydáte do vzdáleného zdravotnického nařízení, volno dostat musíte, ovšem bez náhrady mzdy.

Doprovod na zdravotní vyšetření – pokud se jedná o vyšetření, které nelze vyřídit mimo pracovní dobu a doprovod je nezbytně nutný, pak dostanete jeden den volna. Pokud půjdete k lékaři s dítětem, manželem (manželkou), druhem (družkou), rodiči, prarodiči, bude volno placené. Budete-li doprovázet jiné rodinné příslušníky, dostanete volno bez náhrady mzdy.

Hledání nového zaměstnání – máte-li před koncem pracovního poměru, pak po dobu dvou měsíců můžete čerpat pracovní volno v délce půl dne týdně na hledání nového zaměstnání. Jestliže jste dostali výpověď od zaměstnavatele, půjde o volno placené. Po dohodě se zaměstnavatelem můžete toto volno také slučovat a vzít si třeba jeden den za 14 dní.

Zákoník práce vymezuje také kompletní seznam překážek v práci, které jsou ve veřejném, obecném nebo společenském zájmu. Jedná se například o výkon funkce člena zastupitelstva, poslance, senátora, nebo výkon občanské povinnosti (tlumočník, soudní znalec, osoby předvolané k jednání u soudu nebo na úřadě). Stejně tak neplacené volno náleží záchranáři horské služby, vedoucímu nebo instruktorovi dětského tábora, dobrovolníkům při sčítání lidu, domů, bytů, zdravotníkům Červeného kříže, atd.

Neplacené volno a pojištění

Za dobu neplaceného volna nedostáváte žádnou mzdu ani plat, ale ani náhradu mzdy jako třeba u dovolené. Z toho důvodu tedy nelze vypočítat daň z příjmů nebo sociální pojištění. Když čerpáte neplacené volno dlouhodobě, myslete i na to, že tím můžete ovlivnit vznik nároku na důchod a i jeho konkrétní výši. Kromě toho má neplacené volno zásadní dopad na platbu zdravotního pojištění. V době neplaceného volna jste stále zaměstnancem svého zaměstnavatele, takže zdravotní pojištění budete odvádět jeho prostřednictvím. Zaplatíte si ho ale sami z vlastní kapsy. Jakým způsobem jej uhradíte závisí na dohodě se mzdovou účtárnou. V každém případě musíte zaplatit 13,5 % z minimální mzdy, což za celý měsíc dělá 1 803 Kč. Pokud čerpáte neplacené volno jen několik dnů v měsíci, část pojistného zaplatí zaměstnavatel a část vám strhne z čisté mzdy.

Neplacené volno a nemocenská

Jestliže máte delší neplacené volno a najednou onemocníte, nemůžete v prvních čtrnácti dnech nemoci počítat s náhradou mzdy, ani s dalšími nemocenskými dávkami od státu. Stejně tak nemáte nárok na ošetřovné. Když vám onemocní dítě, dávku od státu nedostanete.

Poskytnutí neplaceného volna lze tedy provést jedině na základě zákona, nebo vaší žádosti a následné dohodě se zaměstnavatelem. V ostatních případech je neúčast v zaměstnání považována za pracovní absenci, která může vést až ke ztrátě zaměstnání.