Navýšení rodičovského příspěvku: Koho se bude týkat?

Vláda konečně posvětila návrh zvýšení rodičovského příspěvku, který má podporu i ve Sněmovně. Rodiny s malými dětmi se tedy mohou těšit, že si od 1. ledna 2020 výrazně polepší. Navýšení rodičovského příspěvku se totiž týká i rodin, které dávku v současné době pobírají. Chcete-li však z nové dávky vyčerpat co nejvíce, musíte si její výplatu lépe propočítat. Stále platí základní omezující pravidla: rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte a jeho měsíční výše závisí na předchozím příjmu rodičů. Pokud tedy dítě dosáhne čtyř let hned v lednu nebo jste již dávku dávno vyčerpali, nebude mít pro vás nová výše rodičovského příspěvku žádný efekt. Když se ale v rodině narodí dítě počínaje prvním lednem příštího roku, navýšení proběhne automaticky. Podle Ministerstva financí dosáhne na zvýšení rodičovského příspěvku přibližně 80 % příjemců. Co tedy musíte udělat pro to, abyste o něj nepřišli?

Rodičovský příspěvek 300 000 Kč

V současné době čerpají rodiny s dětmi rodičovský příspěvek v celkové výši 220 000 Kč a jeho výplata je omezena dosažením čtyř let věku dítěte. Od 1. ledna 2020 se částka 220 000 Kč navýší o 80 000 Kč, čímž rodičovský příspěvek dosáhne objemu 300 000 Kč. Nárok na něj budou mít všechny rodiny, které i po novém roce budou aktivně pobírat dávku rodičovského příspěvku.

Maximální výše rodičovského příspěvku, který je vyplacen v daném kalendářním měsíci, může dosáhnout 70 % výdělku, z něhož se počítala peněžitá pomoc v mateřství. To znamená, že měsíčně můžete dostat nejvíce tolik, kolik činila vaše mateřská. Výjimka platí pouze pro rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 7 600 Kč. V tomto případě se nejvyšší hranice posouvá právě na 7 600 Kč.

Při určení konkrétní měsíční výše rodičovského příspěvku přihlíží úřad práce k tomu, který z rodičů by měl nárok na vyšší mateřskou. Jestliže byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena na základě nemocenského pojištění matky, ale otec má vyšší příjmy, pak bude maximální měsíční hranice rodičovského příspěvku odpovídat mateřské, která by náležela jemu.

Jak vyčerpat celých 80 000 Kč?

Pro výplatu rodičovského příspěvku všeobecně platí, že si můžete výši měsíčního příspěvku, a tedy i rychlost čerpání, jednou za tři měsíce upravit. Avšak vždy musíte dodržet stanovené maximum: jedna dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše měsíční mateřské. Abyste dosáhli v příštím roce na celých 80 000 Kč, je třeba vzít do úvahy blížící se čtvrté narozeniny vašeho dítěte. Podle toho, kolik máte času, měli byste začít počítat a vyvíjet potřebnou aktivitu.

Na zvýšení rodičovského příspěvku mají nárok všichni, kdo ho budou brát ještě v lednu příštího roku. Co ale v případě, kdy máte naplánováno dobrat jej s koncem letošního roku a nebo dítěti budou čtyři roky už v lednu? Vezměte do ruky tužku a papír a počítejte. Pořád máte dost času na to, abyste si rychlost čerpání a měsíční výši příspěvku upravili.

Minimální výše rodičovského příspěvku je 50 Kč měsíčně.

Pokud se nacházíte v kritické skupině a mnoho času vám již nezbývá, pak je vašim cílem měsíční výši rodičovského příspěvku co nejvíce snížit. Třeba až na spodní hranici 50 Kč, což je dle zákona možné. Tím roztáhnete čerpání dávky až do příštího roku a budete moct odčerpat co nejvíce z 300 000 Kč. To se vám může podařit, i když vaše dítě oslaví čtvrté narozeniny v lednu a vám tedy bude zbývat poslední měsíc. Ovšem kolik to bude, závisí na předchozích příjmech ze zaměstnání.

Jestliže vaše příjmy dosahovaly více jak 90 000 Kč měsíčně, můžete v tomto posledním měsíci vyčerpat z částky 80 000 Kč téměř 37 000 Kč. Pokud jste ale měli velmi nízké příjmy nebo rovnou místo mateřské pobírali rodičovský příspěvek, získáte v lednu maximálně 7 550 Kč. Vždy však platí, že si rodiče mohou zvolit, zda se výše příspěvku bude počítat z příjmu matky nebo otce.

Rodiče, kteří budou rodičovský příspěvek nadále pobírat po větší část příštího roku, nemusí nijak pospíchat. I přesto je dobré si naplánovat rychlost čerpání a vypočítat maximálně dostupnou měsíční výši příspěvku. Změny je možno provést každé tři měsíce.

Pobíráte teprve mateřskou a rodičovský příspěvek na vás čeká až v příštím roce? Chcete-li příspěvek čerpat velmi rychle a patříte mezi vysokopříjmové rodiče (příjmy vyšší jak 90 000 Kč měsíčně), pak si nastavte počet měsíců s nejvýše možnou výplatou v částce 37 000 Kč, abyste stihli vyčerpat celých 300 000 Kč.

V případě, že očekáváte narození dítěte až po prvním lednu 2020, budete mít automaticky nárok na celých 300 000 Kč. Rodiče dvojčat a vícerčat potom na 450 000 Kč.

Další změny

Kromě zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč dochází počínaje 1. lednem 2020 i k dalším změnám. Jednou z podmínek výplaty rodičovského příspěvku je také omezená doba pobytu dítěte do dvou let ve školce či jiném předškolním zařízení. Doposud platí, že tato doba nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně. Novela výplaty rodičovského příspěvku ji však zvyšuje na 92 hodin za měsíc. Tím se rodičům malých dětí nabízí větší možnosti různých forem přivýdělku.  

Nárok na výplatu rodičovského příspěvku končí v okamžiku vyčerpání celkové částky nebo dovršením čtyř let věku dítěte, nebo v momentě, kdy se v rodině narodí další dítě a začnete pobírat peněžitou pomoc v mateřství na toto nejmladší dítě.