E-neschopenka startuje od ledna 2020: Co bude jinak?

S příchodem nového roku nás čeká celá řada změn, které se dotknou i oblasti výplaty nemocenských dávek. Podle původního návrhu měli elektronické neschopenky začít fungovat už od července spolu se zrušením karenční doby. Jejich spuštění se však nakonec odložilo na leden roku 2020.

V současné době již Česká správa sociálního zabezpečení testuje jejich plnou verzi a lékaři se v průběhu listopadu postupně napojují do systému. Pro nemocné při návštěvě lékaře se ale do konce roku nic nemění. Nové změny zaznamenáte teprve počínaje lednem roku 2020. Co bude jinak? 

Zásadní rozdíl bude v tom, že když vás lékař uzná práce neschopným, neobdržíte už klasický pětidílný papírový formulář a nemusíte jeho jednu část doručit zaměstnavateli. V rámci e-neschopenky dochází k propojení zaměstnavatelů, lékařů a České správy sociálního zabezpečení, které si tak mohou snadno a rychle předávat potřebné informace navzájem mezi sebou. Avšak ani tato verze vás úplného papírování zcela nezbaví.

Nový systém e-neschopenek

Lékařské ordinace mají k dispozici upravený software, který si mohou již od listopadu letošního roku nainstalovat a od ledna plně využívat. Vyplnění elektronické neschopenky zabere jen pár vteřin času. Po kliknutí do systému se na příslušném webovém portálu zobrazí formulář, v němž lékař zadá pouze rodné číslo pacienta a jeho další údaje se již načtou samy. Lékař jen vyplní datum začátku nemoci, diagnózu a čas vycházek. Informace se dále pošlou České správě sociálního zabezpečení a pacientovi se vytiskne průkaz. Na požádání by měl potom zaměstnavatel získat informace o rozhodnutí lékaře. 

Veškeré potřebné údaje by se současně měly firmám promítnout do jejich upravených personálních a mzdových programů. Stejně tak aktualizovaná data o průběhu nemoci, jejím trvání či skončení. Firmy by také měly obdržet elektronickou poštou upozornění, že veškeré informace o zaměstnanci najdou po přihlášení do systému. 

V lednu třídilné formuláře

Elektronické neschopenky nemají jen online podobu. Jakmile lékař v ordinaci vystaví e-neschopenku, zároveň vám vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten je součástí papírového třídilného formuláře, který má sloužit jako pojistka proti ztrátě informací, kdyby došlo k technickému výpadku. Prostě co je psáno, to je dáno. 

Nová třídilná neschopenka se skládá z těchto částí:

  • I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
  • II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
  • III. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení pracovní neschopnosti

První a třetí díl se pacientů ani tak moc netýkají. Lékař formulář vypíše a pošle na správu sociálního zabezpečení. Informace se zaměstnavateli propíší na elektronický portál a případně obdrží i notifikaci, pokud si požádal o její zaslání. 

Druhý díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce obdržíte v ordinaci lékaře přímo do ruky. Tento průkaz sice nemusíte nosit zaměstnavatele, ale spíš by měl sloužit hlavně pro vás. Lékař do něj zapisuje data dalších kontrol, informace o trvání a nakonec i ukončení pracovní neschopnosti. Průkaz k nahlédnutí může vyžadovat případná kontrola ze strany OSSZ. 

Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce obsahuje:

  • vaše identifikační údaje
  • název a adresa zaměstnavatele
  • číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
  • adresu, na které se v době pracovní neschopnosti budete zdržovat
  • datum vzniku a ukončení pracovní neschopnosti
  • stanovené vycházky
  • v případě úrazu informace o okolnostech

Jak oznámit nemoc zaměstnavateli

Podle současných pravidel bylo vždy nutno zaměstnavateli doručit určitou část neschopenky, což bylo považováno za dostatečný způsob oznámení práce neschopného zaměstnance. Od ledna však nově nebudete muset do práce nosit žádný papír, avšak povinnost informovat zaměstnavatele o zahájení pracovní neschopnosti nadále trvá. Ovšem to, jakým způsobem oznámit, že jste nemocní, je zcela v kompetenci jednotlivých firem. Je tedy na každém zaměstnavateli jaká určí zaměstnancům pravidla. Někomu bude stačit e-mail, telefon, jinde mohou požadovat přímo předložení Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce. Měla by ale stačit třeba jen fotografie pořízená z mobilu, jinak by celá e-schopenka ztrácela smysl. 

Tak jako tak totiž zaměstnavatel dostane veškeré informace o vaší pracovní neschopnosti v elektronické podobě. Buď obdrží základní údaje o nemocných zaměstnancích prostřednictvím notifikace do datové schránky, nebo se přihlásí do systému a informace si sám vygeneruje. Zde se dozví veškeré informace o délce trvání nemoci, kdy máte vycházky, atd. 

Pokud nebudete nemocní déle jak 14 dnů, ošetřující lékař ukončí vaši pracovní neschopnost a rozhodnutí odešle elektronickou cestou na Českou správu sociálního zabezpečení. Datum ukončení zaznamená i do vašeho Průkazu. 

V případě, že vaše nemoc trvá déle jak 14 dní, lékař zadá do systému potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti déle jak dva týdny a opět jej pošle na OSSZ. Stejnou informaci obdrží i zaměstnavatel. Nově tedy nedostáváte žádný lístek na peníze, nic nemusíte zaměstnavateli hlásit. 

Pro vyplácení náhrady mzdy v době nemoci stále platí stejná pravidla. To znamená, že prvních 14 dnů dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15 dne vám příslušná OSSZ vyplácí nemocenskou

Jestliže v průběhu trvání nemoci dojde k nějaké změně, třeba stanovení vycházek, místa, kde marodíte, nebo vás lékař předá do péče lékaře specialisty, všechny tyto informace jsou zaznamenány jak ve vašem Průkazu, tak se i propíší do elektronického portálu. Tím jsou neustále k dispozici všem zůčastněným stranám (lékaři, zaměstnavateli a OSSZ). 

E-neschopenka u OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, pocítí e-neschopenku podle stejných pravidel. Jen s tím rozdílem, že vlastně prvních čtrnáct dnů nemoci nedostávají žádnou náhradu mzdy, ale pouze od 15. dne nemoci obdrží nemocenskou od příslušné správy sociálního zabezpečení. Lékař v ordinaci bude tedy postupovat úplně stejně a vystaví vám Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Ten bude opět obsahovat důležité údaje (datum zahájení nemoci, ukončení, vycházky, atd.) a je dobré jej uchovat pro případnou kontrolu. 

 Výplata nemocenské

Nemocenská od České správy sociálního zabezpečení se vyplácí úplně stejným způsobem jakým dostáváte svoji výplatu od zaměstnavatele (číslo bankovního spojení, případně adresa bydliště). Tyto data předá ČSSZ zaměstnavatel. Pokud chcete, můžete požádat o výplatu nemocenské v hotovosti. V tomto případě musíte ale sami informovat ČSSZ prostřednictvím příslušného tiskopisu, nebo písemně poštou či prostřednictvím datové schránky. 

Účast na nemocenském pojištění je pro všechny zaměstnance, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, ze zákona povinná. Součástí povinné účasti je i účast v dalších pojistných systémech jako je důchodový a zdravotní. Pokud jste účastníkem nemocenského pojištění vzniká pro vás povinnost na důchodové pojištění a zdravotní.

Elektronická varianta neschopenky má za úkol celý proces výrazně zjednodušit, proto by za vypsání e-neschopenky neměli lékaři dostávat žádnou platbu. Jak se projekt elektronické neschopenky skutečně osvědčí v praxi, to teprve ukáže čas.