Digitalizace televizního signálu: Kdy skončí vysílání DVB-T?

Na moderní vysílání postupně přechází celá Evropa, a proto se změny nevyhnou ani České republice. Členské státy Evropské unie se zavázaly, že současné televizní frekvence předají mobilním operátorům a ty na nich postaví nové rychlé sítě páté generace. První vlnu digitalizace mají však už Češi za sebou. V roce 2006 se změnil původní analogový signál za digitální. Stávající změna je rovněž důsledkem nových technologií. Nakolik se dotkne právě vás?

Záleží na tom, jakým způsobem přijímáte televizní signál. Máte-li starší televizi, určitě začněte situaci zavčas řešit. Jinak na vás do týdne, nebo maximálně do půl roku, čeká jen černá obrazovka. Vše závisí na regionu, kde bydlíte.

Vypínání starého signálu bude totiž probíhat postupně. Pokud máte ale placenou kabelovou televizi nebo satelitní přijímač, můžete být úplně v klidu. Vás se nic týkat nebude. Ovšem vzhledem k tomu, že klasické zemské digitální vysílání přijímá přes 60 % české populace, změny se dotknou většiny českých domácností. Na co se máte tedy připravit?

Nový signál DVB-T2

Kvůli změnám starého televizního signálu není nutné hned kupovat novou televizi. Stejně tak se přechodu ze starého systému DVB-T na nový DVB-T2 nemusíte nijak obávat. Poslední průzkumy však ukázaly, že přibližně 90 % lidí má povědomí o připravovaných změnách, avšak jen 56 % procent domácností má pro příjem nového signálu potřebnou techniku. V mnoha případech stačí jen pořídit set top box v ceně několika set korun. Řešením je sice i přechod na kabelovou televizi nebo instalace satelitního přijímače, ale to je na zvážení. Tyto varianty jsou o něco více nákladné a nejsou nezbytně nutné. Už jen samotným příjmem nového signálu získáte více televizních programů a kvalitnější HD obraz. A to vše zdarma bez poplatku.   

Harmonogram přechodu ze systému DVB-T na DVB-T2

V České republice jsou různé vysílací sítě pro státní a komerční televize a desítky vysílačů pro různá území. K vypnutí starého signálu nedojde v celé republice najednou, ale naopak postupně podle daných oblastí. Jako první ze všech přejde na nový signál Česká televize a teprve po ní ji budou následovat komerční kanály – Nova, Prima, Barrandov, Óčko. 

Přesný plán přechodu ze starého systému na nový je dán příslušným nařízením vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo webový portál, kde se dozvíte veškeré potřebné informace platné konkrétně pro váš region. Kromě toho, že se zde nachází souhrn všech důležitých termínů aktuálně platných právě pro vás, získáte i cenné rady, jak upravit televizní anténu, nastavit televizi či spustit set top box. V nabídce se nachází i přehled všech kanálů, které si díky novému signálu můžete zadarmo naladit

Pokud si nejste jisti, zda vaše televize umí přijímat signál DVB-T2, můžete si to snadno ověřit: Na televizním přijímači spusťte automatické ladění, které najde programy v přechodových sítích. Jelikož pokrývají už 99 % oblastí, signál DVB-T2 poznáte dle označení T2 v menu

V případě, že byste měli s naladěním televize jakékoli potíže, stále máte možnost využít služby servisních firem. Jejich seznam najdete na internetu a lehce z něj vyberete konkrétní firmu spadající pod vaši oblast. Budete-li uvažovat o koupi set top boxu, vhodná zařízení jsou součástí nabídky nejen kamenných prodejen, ale i různých e-shopů. Tyto produkty jsou přímo označeny zlatým logem “DVB-T2 ověřeno”

Kdy na vás dojde řada?

Jak už bylo několikrát řečeno výše, změny ve vysílání neproběhnou naráz v celé České republice, ale postupně podle jednotlivých oblastí. Nejprve přijde na řadu Praha, Morava bude poslední. Jako první začne s vypínáním starého televizního signálu Česká televize27. listopadu na vysílačích Praha-Žižkov a Cukrák. Takže pokud přijímáte televizní signál přes klasické zemské vysílání, od konce listopadu 2019 nenaladíte žádný program České televize. Máte-li ale novější televizi, set top box, kabelovku, nebo satelit, můžete se koukat dál a proběhlou změnu ani nepostřehnete. 

Postupný přechod na novou technologii začne tedy ve středních Čechách a skončí na jižní Moravě na konci května roku 2020. Zde bude odpojen poslední DVB-T vysílač České televize. 

Komerční televize zahájí vypínání starého signálu počátkem nového roku 2020. Například Nova, Prima a Barrandov bude vypnuta 8. ledna opět nejprve na vysílači Praha-Žižkov a Cukrák. Celý vypínací proces sítě DVB-T by měl být dokončen 29. června 2020

V novém vysílacím režimu DVB-T2, který i v současné době lze naladit v přechodových sítích budou programy České televize v nejvyšší možné kvalitě včetně FullHD. Rovněž na komerčních stanicích naladíte lepší obraz než nyní, ale prvenství co se týče kvality obrazu si i nadále udrží veřejnoprávní televize. 

Máte společnou anténu?

Bytové domy, které mají společnou anténu by měly přechodu na nový televizní signál věnovat zvláštní pozornost. V některých případech bude i společná anténa vyžadovat úpravu. Proto by bylo dobré zkusit, zda na konkrétním přijímači lze signál DVB-T2 naladit. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá vysílání v obou systémech DVB-T i DVB-T2, není to žádný problém. Na úpravu společné televizní antény lze samozřejmě objednat servisní firmu, budete mít alespoň jistotu, že případné úpravy proběhnou profesionálně

V případě, že společnou anténu využívají různá státní zařízení sociální péče (domovy důchodců, zařízení pro hendikepované, apod.), mohou prostřednictvím kraje čerpat příspěvek od státu na nákup nové televize, set top boxu, nebo úpravu televizní antény. 

Musí pronajímatel zajistit příjem signálu DVB-T2?

Jestliže bydlíte v domě se společnou televizní anténou, kromě technických záležitostí kolem nového televizního příjmu, vyvstává i celá řada právních otázek. Kdo je vlastně povinen zařídit příjem televize v novém standardu DVB-T2? Majitel domu? Nebo se musí každý nájemník postarat sám dle svých možností? V bytových domech mohou nastat tři možnosti. Pojďme si je trochu rozebrat.

  • V prvním případě jde o to, že nájemce bytu nemá s pronajímatelem v nájemní smlouvě sjednány nezbytné služby (dodávka vody, odvoz odpadu, dodávka tepla, společná osvětlení, revize komínů, atd.). To znamená, že po dobu trvání nájmu je pronajímatel povinen tyto služby zajišťovat sám. Za této situace má tedy pronajímatel povinnost zajistit příjem televizního vysílání. 
  • Ve druhém případě nastává situace, že nájemce bytu má s pronajímatelem uzavřenou smlouvu, ve které jsou upraveny podmínky poskytování služeb spojených s nájmem bytu a to včetně zajištění televizního signálu. 
  • Ve třetím případě se nabízí varianta, kdy nájemce bytu má s pronajímatelem smluvní dohodu, v níž je jasně stanoveno, že pronajímatel příjem televizního signálu nezajišťuje. Pak je na nájemci, aby si pro sebe zvolil nejschůdnější řešení. Pořídil novou televizi, set top box, zajistil kabelovou televizi či satelit. Ovšem samotná montáž antény nesmí zasahovat do práv pronajímatele a poškodit budovu nebo byt. 

Z výše uvedených možností je zjevně patrné, že pokud u prvních dvou variant pronajímatel  bytu nezajistí příjem nového televizního signálu v systému DVB-T2, měl by ho nájemce bytu na tuto skutečnost písemně upozornit a vyzvat ke zjednání nápravy. Přičemž je výhradně na majiteli, jaký zvolí způsob zajištění příjmu televizního signálu. 

Jestliže se vlastník bytového domu ve stanovené lhůtě nepostará o příjem televize v novém standardu DVB-T2, může to být ze strany nájemce důvod k ukončení nájemní smlouvy. Zákon nijak nestanoví, jak má být služba televizního vysílání pronajímatelem zajištěna. 

Změnu nového vysílacího formátu DVB-T2 nastartuje Praha již 27. listopadu a celý proces bude ukončen v průběhu následujícího roku 2020. Nové technologie si žádají nová řešení a možná to bude pro vás důvod k zakoupení modernější televize. Avšak její koupě není nezbytností. Záleží jen na vás. Možností je několik. Ať už se rozhodnete jakkoli, televize vám poskytne mnohem lepší divácký zážitek.