Chcete v roce 2018 do předčasného důchodu? Víte kolik dostanete?

Zvažujete odchod do předčasného důchodu? Pak vás jistě bude zajímat, kolik peněz vlastně dostanete. Předčasný důchod znamená trvale nižší penzi, proto není kam pospíchat. Pokud nejsou hlavním důvodem zdravotní problémy, je lepší si vše nejdříve pečlivě propočítat. Možná jen dlouhou dobu marně sháníte práci, ale snad by se dalo ještě něco dělat. Nemáte-li důchodový věk, na odpočinek je pořád brzo. Ten se odvíjí od vašeho data narození a u žen od počtu vychovaných dětí. Zásadní rozhodnutí je už ale na vás. V každém případě se delší čas na odpočinku projeví na vaší penzi. A navíc, důchod bude nižší i poté, co dosáhnete regulérního důchodového věku. Avšak i předčasné důchody se pravidelně valorizují a nejinak je tomu v roce 2018. Někomu se odchod do předčasného důchodu vyplatí, jinému ne. Záleží také na tom, jak vysokou penzi byste v případě starobního důchodu měli pobírat. Přitom platí, že předčasný důchod bude tím nižší, čím kratší máte dobu na důchodovém pojištění. To v praxi znamená, že pokud byste dosáhli na starobní důchod okolo deseti tisíc korun a odešli do penze o tři roky dřív, dostanete měsíčně přibližně o dva tisíce méně. Proto důkladně popřemýšlejte, jestli je předčasný důchod nejlepším řešením právě pro vás.

Kdy odejít do důchodu?

Začnete-li pomýšlet na penzi, máte dvě možnosti: buď můžete odejít do řádného starobního důchodu a nebo o pár let dříve do předčasného důchodu. Aby vám byl přiznán starobní důchod, musíte dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění – ta je stanovena na 35 odpracovaných let. Důchodové pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění a za zaměstnance je odvádí zaměstnavatel, OSVČ si ho hradí samy. Do limitu 35-ti odpracovaných roků se započítávají ale i náhradní doby pojištění, kam patří například péče o dítě mladší čtyř let, pobírání podpory v nezaměstnanosti, péče o blízkou osobu závislou na péči, atd.

U předčasného důchodu, kromě dostatečné doby důchodového pojištění, je nutno se vejít také do věkového limitu:

  • jestliže dosáhnete řádného důchodového věku dřív než v 63 letech, můžete jít do předčasné penze o tři roky dřív
  • jestliže dosáhnete řádného důchodového věku v 63 a více letech, můžete jít do předčasné penze o pět let dřív, nejdřív ale v 60 letech

Předčasný důchod sníží penzi

Pokud odejdete do řádného starobního důchodu, budete mít více peněz, než kdybyste odešli na odpočinek předčasně. Starobní důchod má dvě složky: základní výměru a procentní výměru. Základní výměra je pro všechny druhy důchodu stejná a v roce 2018 činí 2 700 Kč. Procentní výměra je individuální a odvíjí se od počtu odpracovaných let a průměrných výdělků za rozhodné období. Rozhodným obdobím jsou letos roky 1986 – 2017. A právě procentní výměra předčasný důchod trvale krátí. Konkrétní částka závisí na tom, kolik času vám schází do řádného důchodového věku. Procentní výměra předčasného důchodu se snižuje za každých (i započatých) devadesát dnů, které zbývají do doby, než by vám vznikl nárok na řádný starobní důchod. Nejvíc se snížení důchodu přirozeně projeví u vysokých penzí.

Možnosti přivýdělku jsou značně omezené

Zatímco starobní důchodci si mohou přivydělat téměř bez omezení, pro předčasné důchodce platí zcela jiná pravidla. Pobírat předčasný důchod a zároveň být klasicky zaměstnán nebo podnikat zkrátka nelze. Stejně tak není možné souběžně čerpat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Pokud přesto chcete k předčasné penzi získat nějakou korunu navíc, nesmí vaše zaměstnání zakládat účast na sociálním pojištění:

  • můžete pracovat na dohodu o provedení práce (DPP) a měsíční výdělek nesmí překročit 10 000 Kč
  • můžete pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a měsíční výdělek nesmí překročit 2 500 Kč

Jakmile ovšem dosáhnete řádného důchodového věku, možnosti dalšího přivýdělku se vám značně rozšíří (v zaměstnání i podnikání). Avšak pobírání předčasného důchodu můžete kdykoli přerušit a vrátit se zpět do práce. Až zaměstnání ukončíte, případně dosáhnete důchodového věku, požádáte si o obnovení výplaty důchodu. Jeho procentní výměra se pak může navýšit z důvodu zohlednění doby, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Jak podat žádost o předčasný důchod?

Žádost o předčasný důchod je nutné podat osobně, to znamená, že se musíte dostavit na okresní správu sociálního zabezpečení dle místa svého trvalého bydliště, a to nejdříve čtyři měsíce před tím, než budete chtít do předčasné penze nastoupit. Sociálka rozhodne o přiznání důchodu nejpozději do devadesáti dní, obvykle ale rychleji.

Předčasný důchod se jednomu vyplatí, pro jiného je nevýhodný. Proto je třeba zohlednit spoustu okolností a teprve na jejich základě zvolit adekvátní řešení.

Napsat komentář