Zvýšení důchodů v roce 2020: O kolik a kdy odejít do penze?

Populace stárne, Češi se dožívají vyššího věku a počet penzistů přibývá. Současně však roste i výše průměrného důchodu. Například výdaje na starobní penze tvoří celou čtvrtinu státního rozpočtu. Vždyť jen s počátkem nového roku stoupl průměrný důchod o necelých tisíc korun a lidem starším 85 let se navíc zvýšil důchod o další tisícikorunu. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo v loňském roce kolem 2,9 milionu lidí. Tolik hovoří statistické údaje. Důchody se zvyšují pravidelně od ledna a ne jinak tomu bude i v roce 2020. Nový zákon o důchodovém pojištění je podepsán a zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci schválili v uplynulých dnech také poslanci. Kolik to bude? A kdy se vám vyplatí odejít do penze? 

Už podruhé v řadě vzroste průměrný důchod o 900 Kč, čímž se vláda pomalu blíží k dodržení svého slibu, kdy v roce 2021 by měla být průměrná penze ve výši 15 000 Kč. Schválená nadstandardní valorizace by měla pomoci zejména lidem, kteří se pohybují na hranici příjmové chudoby. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je nedůstojné, aby jakýkoli senior po 35 letech poctivé práce a pojistných odvodech pobíral penzi nižší jak 10 000 Kč měsíčně. Podle ministerských výpočtů by se tedy měl důchod zvýšit minimálně na částku 11 450 Kč.

900 Kč navíc od ledna 2020

Od 1. ledna 2020 dostanou důchodci opět přidáno. Novela zákona zvýší důchody o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Aktuální odhady počítají se zákonnou valorizací asi 750 Kč a s doplatkem ve výši 150 Kč, takže průměrná penze dosáhne na částku 900 Kč. Původně chtěli senátoři přidat starším lidem dalších 1 000 Kč a zvýšit penzi lidem pobírajícím důchod déle jak 25 let. Tento návrh poslanci ale zamítli. 

Schválená novela zákona o důchodovém pojištění počítá s mimořádným příspěvkem, který navýší procentní výměru každého důchodu. Nedojde tedy k poklesu zásluhovosti penzí. Loňská změna totiž mírně zásluhovost oslabila. Zvýšením důchodů se vláda snaží zastavit propad mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem tak, aby z rostoucího ekonomického růstu mohli těžit nejen pracující, ale také senioři. 

Průměrná penze by se v roce 2021 měla zvýšit na zhruba 14 360 Kč, to znamená téměř o sedm procent. 

Zvýšení se týká všech typů důchodů, nejen starobních, ale i pozůstalostních a invalidních. V roce 2020 by měl tedy stát poprvé vydat na důchody více než půl bilionu korun, přesně 509,4 miliardy korun. S nepochopením se setkali senátoři u poslanců pouze s návrhem, aby o tisíc korun více pobírali senioři, kterým ještě nebylo 85 let, ale v důchodu byli už více než 25 let. Poslanci takový návrh zamítli vlastně už podruhé za sebou. Ministerstvo práce a sociálních věcí se domnívá, že pokud by se důchody zvyšovaly na základě času stráveného v důchodu, mohla by to být pro některé lidi motivace k předčasnému odchodu do důchodu

Přemýšlíte o důchodu?

Jestliže se vám pomalu blíží šedesátka, jistě začínáte pomýšlet na důchod. Pokud vás už práce zmáhá a stresuje každodenní zvonění budíku, nemusíte čekat až dosáhnete přesně na důchodový věk, ale do penze můžete odejít předčasně. Ovšem předem je třeba uvážit několik okolností. Určitě budete muset mít alespoň něco málo naspořeno, avšak počítejte s tím, že si budete muset platit zdravotní pojištění. Když nechcete čekat až na starobní důchod, můžete do tzv. předdůchodu nebo předčasného důchodu. V obou pojmech je totiž zcela zásadní rozdíl. 

Žádost o penzi se podává u okresní správy sociálního zabezpečení, ale dříve než tak učiníte, nechte si od nich vystavit výpis dob pojištění, které u vás evidují. Dnes už málokdo stráví několik desítek let u jednoho zaměstnavatele, je úplně běžné, že lidé mění zaměstnání několikrát za život, chodí po brigádách, atd. Proto se může jednoduše stát, že se někde vloudí nějaká administrativní chyba a nějakou dobu vám zapomenou započítat. A jen kvůli tomu by vám potom vypočetli nižší penzi. To by bylo samozřejmě škoda, proto je dobré si všechno pečlivě ohlídat a zkontrolovat

Chybějící dobu pojištění můžete doložit potřebnými doklady (pracovní smlouvou, výplatnicí, potvrzením od zaměstnavatele, nebo svědectvím spolupracovníků). 

K žádosti o důchod je nutno doložit:

  • občanský průkaz 
  • doklad o studiu
  • doklad o vojenské službě
  • rodné listy dětí
  • potvrzení o zaměstnání v cizině
  • potvrzení od zaměstnavatele o náhradách mzdy za pracovní úraz nebo nemoc z povolání
  • bankou potvrzený tiskopis “Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet”

Do penze můžete prakticky odejít, kdy budete sami chtít. Připravte se ale na to, že roky předčasného odchodu z práce vám nijak nepomohou při výpočtu budoucího starobního důchodu. Jestliže nemáte za svůj život dostatečně naspořeno, určitě se vyplatí využít klasické způsoby, jak se ke starobnímu důchodu rychleji přiblížit. Nejdříve to ale jde pět let před dosažením důchodového věku

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu můžete odejít tehdy, pokud vám už bylo 60 let. Můžete v něm setrvat až pět let, ale pouze tehdy, je-li váš důchodový věk 63 let a výše. Pokud je nižší, existuje pro vás tříletá varianta předčasného důchodu. V obou případech ovšem platí, že musíte mít dobu pojištění nejméně 35 let

Samotná výše předčasného důchodu je samozřejmě nižší, než řádná penze. Za každých 90 dní, o které odcházíte dříve do důchodu, se vám odečítá určité procento. A právě toto procento je tím vyšší, čím dříve do důchodu půjdete. Takže když například u desetitisícové penze odejdete o rok dříve, přijdete přibližně o pětistovku, u pěti let to už bude 3 4000 Kč. 

S předčasným důchodem si můžete sice něco málo přivydělat, ale jen pokud pracujete na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 Kč, nebo v zaměstnání máte maximální příjem 2 500 Kč měsíčně. Můžete i podnikat, ale vaše příjmy musí být natolik nízké, abyste se nestali plátci důchodového pojištění (pro rok 2019 je hranice 78 476 Kč). 

U předčasného důchodu je krácení penze nevratné a dosažením důchodového věku se nijak nepřepočítává

Předdůchod

Předdůchod je také jedna z forem, jak odejít dříve do penze. Avšak v tomto případě se nejedná o žádnou dávku od stát, ale musíte si na něj předem sami naspořit v rámci doplňkového penzijního spoření. Částka, která je vám k dispozici je předem jasně daná, nemůžete si sami určit, že byste třeba žili z méně peněz.

Předdůchod můžete také využít až pět let předem, ale musí trvat alespoň dva roky. Potřebná léta se však nepočítají z vašeho skutečného důchodového věku, ale z věku stejně starého muže (bez ohledu na počet vychovaných dětí). 

A ještě tu je jedno omezující pravidlo. Penzijní spoření (dříve penzijní připojištění) musí trvat nejméně pět let. Pro letošní rok platí, že pro odchod do předdůchodu musíte mít naspořeno nejméně 9 368 Kč na měsíc. Budoucí starobní důchod však nebude procentuálně krácen, ale protože budete mít kratší dobu pojištění, bude samozřejmě o něco nižší. 

Oproti předčasnému důchodu si můžete v předdůchodu libovolně přivydělávat bez omezení.  

A co když do důchodu nespěcháte?

Dosažení důchodového věku není jak pro vás, tak i zaměstnavatele, žádným důvodem k tomu, abyste rozvázali pracovní poměr. Máte-li dost síly a energie, klidně můžete pracovat dál, vydělávat a současně pobírat penzi. Po vzniku nároku na důchod jen čtvrt roku práce navíc vydá při výpočtu penze za jeden rok práce před dosažením důchodového věku. Například u desetitisícového důchodu se jedná o navýšení asi 200 Kč měsíčně. 

Kdybyste nakonec místo vyššího důchodu chtěli klasický starobní důchod, o penzi můžete požádat až pět let zpětně. Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí celou částku najednou. 

Jestliže vláda chce skutečně dodržet svůj slib a v roce 2021 dosáhnout průměrné výše důchodu 15 000 Kč, pak by měl průměrný důchod výrazně stoupnout i v roce 2021.