Další změny ve výplatě rodičovského příspěvku?

Od ledna 2020 nás čeká celá řada změn a navýšení rodičovského příspěvku je právě jednou z nich. Vláda se rozhodla podpořit rodiny s malými dětmi a zvýšit rodičovský příspěvek ze současných 220 000 Kč na rovných 300 000 Kč. Na tuto částku dosáhnou nejenom rodiče dětí narozených v novém roce, ale i ti, kteří ji ještě nestačili aktivně vyčerpat. Pokud ale dostanete do konce roku vyplaceno celých 220 000 Kč, tato změna se vás už týkat nebude. 

Avšak ani rodiny, které budou i nadále pobírat rodičovský příspěvek nemohou počítat s tím, že se jich navýšení automaticky dotkne. Stále platí stejná zavedená pravidla pro výplatu rodičovského příspěvku. To znamená, že rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte a limit měsíční výše rodičovské určují předchozí příjmy rodičů. Kolik peněz tedy nakonec dostanete závisí tedy na tom, kolik je nejmladšímu dítěti let a jak vysoké příjmy měla rodina před jeho narozením. Nechcete-li se zbytečně připravit o nějaké peníze navíc, je určitě dobré dát si pozor na několik věcí. Pouhé navýšení rodičovského příspěvku není ale jedinou změnou, která tuto dávku čeká. Její konečná podoba se musí přizpůsobit také evropské směrnici

Jak získat maximum z 80 000 Kč?

Všechny rodiny, které začnou dávku rodičovského příspěvku pobírat teprve po Novém roce, získají automaticky celých 300 000 Kč, rodiče vícerčat pak 450 000 Kč. Pro ostatní platí již zaběhnutá základní pravidla, která zůstávají v platnosti. Jestliže tedy chcete z navýšené částky 80 000 Kč získat co nejvíce, je potřeba myslet dopředu a plánovat

Čerpání rodičovského příspěvku lze rozložit až do čtyř let věku dítěte, ale rodičovská dovolená trvá nejvýše do jeho tří let.  

Změny ve výplatě rodičovského příspěvku lze provést každého čtvrt roku a určitě by bylo škoda nechat se o nějaké peníze navíc připravit. Pokud v současné době pobíráte rodičovský příspěvek, pak je určitě dobré jeho čerpání rozložit tak, aby vám alespoň něco zůstalo do roku 2020. Současně je zapotřebí zohlednit i věk dítěte, abyste stihli vybrat celý příspěvek i s přídavkem do jeho čtyř let. Maximální výše rodičovské vyplacená měsíčně může dosáhnout 70 % výdělku, z něhož se počítala peněžitá pomoc v mateřství

Změnu výše dávky proveďte včas

O změnu výše vyplácení rodičovského příspěvku lze požádat jednou za tři měsíce. Když se rozhodnete měsíční výplatu dávky rodičovského příspěvku snížit, určitě byste neměli příliš otálet. Platí totiž, že pokud má být poslední měsíční dávka rodičovského příspěvku nižší než standardní měsíční dávka, vyplatí se tato poslední dávka spolu s tou předposlední. 

Úřad práce sice rozesílá před koncem čerpání oznámení o změně výše dávky před výplatou předposlední dávky (je navýšena o tu poslední), ale lepší je se na nic nespoléhat a vše si ohlídat.  Žádost byste měli podat nejpozději v tom měsíci, za který chcete, aby změna proběhla. Rodičovský příspěvek se totiž vyplácí zpětně. Jestliže se ve výplatě rodičovského příspěvku špatně orientujete, určitě zajděte na úřad práce, kde vyplácí státní sociální podporu a nechte si poradit. Taková návštěva vám může zachránit celkem dost peněz.  

Co nového se plánuje?

Kromě navýšení rodičáku počínaje 1. lednem 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá další změny. Poskytování rodičovského příspěvku se musí do tří let přizpůsobit také požadavkům evropské směrnice. Proto je v současné době Novela zákona o státní sociální podpoře ve Sněmovně a její konečnou podobu mohou stále ovlivnit pozměňovací návrhy. 

Někteří poslanci navrhují, aby nárok na vyšší dávku vznikl současně všem rodinám, které budou v době účinnosti zákona pečovat o nejmladší dítě do věku 4 let. Jiní zase apelují na změny ve způsobu stanovení měsíční minimální částky a chtějí dávku pravidelně valorizovat dle vývoje růstu cen a reálných mezd. Další návrh se týká možnosti, aby nárok na rodičovský příspěvek měli také prarodiče

Nové změny by se měly týkat rodičovské dovolené. Schválená evropská směrnice nařizuje pružnější čerpání rodičovské dovolené. Podle dokumentu by měli mít rodiče možnost přizpůsobit si rozvržení práce, využívat práci na dálku, pružnou nebo kratší pracovní dobu a v neposlední řadě rovněž příležitost čerpat rodičovskou dovolenou i po částech. 

Evropská směrnice slibuje občanům EU nárok na nejméně čtyřměsíční rodičovskou dovolenou, kterou mohou vyčerpat maximálně do osmi let věku dítěte. Přičemž dva měsíce mají být nepřenosné, aby se partneři mohli v péči o potomka vystřídat. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje, že by se rodičovský příspěvek mohl stát pojistnou dávkou a jeho výše by se odvíjela od předchozího příjmu rodičů. Podmínky pro jeho stanovení by tedy byly stejné jako je tomu nyní při výpočtu mateřské. V současné době vzniká nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve věku do čtyř let. 

Vzhledem k tomu, že úkolem rodičovského příspěvku je vlastně kompenzace za ztrátu výdělečné činnosti, není vyloučeno, že by se v budoucnu mohly vyplácet dávky dvě. Jedna pro rodiče jako náhrada za ušlý výdělek a druhá na dítě

Jak se rodičovská obecně počítá?

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku a jeho měsíční výši si určují rodiče sami a jeho výplatu mohou jednou za 3 měsíce změnit. Ale ne jen tak libovolně. Vždy je stanoveno nějaké maximum. Pokud rodič pobíral peněžitou pomoc v mateřství neboli mateřskou, pak jedna výplata rodičovského příspěvku odpovídá maximální měsíční mateřské. Výjimka platí jen pro rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 7 600 Kč. V tomto případě se horní hranice zvyšuje právě na 7 600 Kč. V praxi se jedná především o osoby samostatně výdělečně činné. Nejrychleji lze rodičovský příspěvek vyčerpat za šest měsíců

Při určení nejvyšší možné hranice rodičovského příspěvku úřad práce srovnává příjmy obou rodičů, tedy kdo by měl nárok na vyšší mateřskou. Jestliže se mateřská vyplácela na základě nemocenského pojištění matky a otec má vyšší příjmy, pak bude horní limit měsíční částky rodičovského příspěvku odpovídat peněžité pomoci v mateřství, která by náležela jemu. 

S ohledem na lednové změny je tedy dobré už teď zvážit rychlost a měsíční výši rodičovského rodičáku. Určitě vezměte do ruky kalkulačku a počítejte, ať vám to dobře vyjde. Budou-li dítěti nedlouho po prvním lednu čtyři roky, nemáte mnoho času. V lednu budete potřebovat co nejnižší zůstatek. Myslete však na to, že rychlost čerpání má svá omezení a měsíčně nemůžete vybrat víc, než kolik byla vaše mateřská

Jak je to v rodině vícerčat?

Také pro rodiny vícerčat se samozřejmě zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku, a to z 330 000 Kč na 450 000 Kč. Stejně jako rodiny s jedním dítětem mohou rodičovský příspěvek čerpat rychleji, avšak pro ně se všechny limity zvyšují na 1,5násobek původních částek. Pokud tedy rodina neměla nárok na mateřskou, je možno v případě jednoho narozeného dítěte čerpat 7 600 Kč, u vícerčat až 11 400 Kč

Od července je vyřízení rodičáku jednodušší 

Od počátku července se výrazně zjednodušilo vyřizování rodičovského příspěvku pro rodiče, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství a k určení měsíční výše rodičáku chce využít svůj denní vyměřovací základ. Jednodušší administrativa již nevyžaduje doložení potvrzení o čerpání mateřské. Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení si informace vymění sami, takže rodičům ubyla jedna cesta na úřad a nemusí chodit dvakrát. 

Uvažujete o umístění dítěte do školky? 

Schválená Novela zákona o státní sociální podpoře se netýká jen zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč, ale rovněž upravuje podmínky pro pobyt dítěte v předškolním zařízení. Nově budou moci děti do dvou let věku být ve školce nebo obdobném předškolním zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodina přišla o rodičovský příspěvek. Současná praxe povoluje limit pouze 46 hodin měsíčně. 

Letos schválená evropská směrnice by měla nabýt účinnosti nejpozději do začátku srpna roku 2022, což je také termín pro Ministerstvo práce a sociálních věcí k provedení nových změn v zákoně o státní sociální podpoře. 

Všechny schválené i dále navrhované  změny by měly pomoci rodičům lépe sladit rodinný a pracovní život a nabídnout možnost dřívějšího návratu do práce, třeba jen na poloviční úvazek.