Rodičovský příspěvek 2019: Kdy budou platit navrhované změny?

Plánujete v brzké době narození dítěte nebo čekáte dalšího potomka? Pak zcela jistě zvažujete finanční zabezpečené celé rodiny. Tím, že odejdete na mateřskou dovolenou v podstatě přichází rodinný rozpočet o jeden plnohodnotný plat, avšak ten je možno za pomoci státu nahradit nejen výplatou peněžité pomoci v mateřství, ale i na ni plynule navazujícího rodičovského příspěvku. Víte ale, kdo na něj má nárok, jaká je jeho výše a zda bude letos něco jinak? Pojďme si to tedy ujasnit. Čerpání mateřské a rodičovské má totiž svá jasná pravidla. Podle původního plánu Ministerstva práce a sociálních věcí si měli rodiče letos výrazně polepšit. Dosavadní celková suma rodičovského příspěvku (220 000 Kč) se měla zvýšit o 40 000 Kč. Po dohodě s Ministerstvem financí se ale růst příspěvku o rok posouvá. Má to ale jednu výhodu: místo plánovaných čtyřiceti tisíc by se měl rodičovský příspěvek v roce 2020 zvednout o 80 000 Kč. Díky tomuto slibu se ale vláda dostala do úzkých a v současné době řeší zásadní dilema. Bude se přidávat jen rodinám s nově narozenými dětmi a nebo všem dalším, které mají děti do čtyř let věku? Necháme se překvapit.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek, na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, stát vyplatí všem bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši výdělku. Čerpání dávky navazuje plynule na výplatu mateřské, pokud na ni nemáte nárok a nesplníte podmínky její výplaty, dostáváte rodičovský příspěvek od dne narození dítěte. Avšak nárok na peněžitou pomoc v mateřství rozhoduje o rychlosti čerpání rodičovského příspěvku. Pro letošní rok zůstává celková částka rodičovského příspěvku na 220 000 Kč na jedno dítě, pro dvojčata a vícerčata je stanovena na 330 000 Kč. Tuto sumu nelze vybrat najednou, ale úřad práce ji vyplácí v pravidelných měsíčních dávkách. Výši měsíčního příspěvku si můžete libovolně měnit i v průběhu čerpání dávky, ale jen do určitého maxima. Jestliže jste před rodičákem čerpali mateřskou, pak jedna dávka rodičovského příspěvku odpovídá maximálně výši měsíční mateřské.

Jak rychle čerpat?

Rodičovský příspěvek může postupně po měsících čerpat rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to maximálně do jeho čtyř le věku.

Rodiče se mohou sami rozhodnout, zda budou chtít rodičovský příspěvek čerpat co možná nejrychleji a nebo pomalejším tempem. Rychlost čerpání se odvíjí od předchozích příjmů: měsíční výše rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70% vyměřovacího základu (předchozí hrubá mzda či plat). To ovšem platí pouze v případě, že se alespoň jeden z rodičů před narozením dítěte účastnil nemocenského pojištění, které za něj odváděl zaměstnavatel, a nebo si jej jako podnikatel hradil dobrovolně.

V praxi je tedy možno dávku čerpat nejvýše třiačtyřicet měsíců, přičemž měsíční dávka je 5 116 Kč. Jestliže nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, potom vám úřad práce začne ihned po narození dítěte vyplácet maximálně 7 600 Kč (u vícerčat 11 400 Kč). Z toho plyne, že celkovou sumu 220 000 Kč vyberete nejrychleji za 29 měsíců.

Při určení maximální hranice rodičovského příspěvku srovnává úřad práce, který z rodičů by měl nárok na vyšší mateřskou. Pokud by se totiž mateřská vyplácela na základě nemocenského pojištění matky, ale otec má vyšší příjmy, bude maximální hranice měsíčního rodičáku odpovídat peněžité pomoci v mateřství, která by náležela jemu.

Obecně pak mohou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdříve za sedm měsíců, kdy měsíční dávka dělá 32 640 Kč. Jenomže, takové tempo je možné pouze za předpokladu, že vaše čistá hrubá mzda by byla 47 000 Kč a více.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek

Po celou dobu mateřské dovolené dostává rodič peněžitou pomoc v mateřství. Po ní následuje rodičovský příspěvek. Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou si ale můžete vzít ještě klasickou dovolenou. Zaměstnavatel takové žádosti musí vyhovět a vy tím předejdete krácení dovolené, ke kterému by jinak po rodičovské dovolené došlo. Ze zákona totiž u klasické dovolené platí, že zaměstnanec má nárok na roční dovolenou poměrně krácenou o neodpracovanou dobu, to znamená i o dobu rodičovské dovolené. Naproti tomu čerpání mateřské dovolené se pro účely výpočtu klasické dovolené posuzují jako výkon práce. Takže i během mateřské může zaměstnanci vzniknout nárok na určitý počet dnů dovolené. Z toho důvodu je celkem rozumné si ji vybrat hned po skončení mateřské, ještě než nastoupíte na navazující rodičovskou dovolenou. O výplatu rodičovského příspěvku tak nepřijdete. Žádost o klasickou dovolenou je dobré zaslat zaměstnavateli nejlépe písemnou formou a současně můžete podat i žádost o následné čerpání rodičovské dovolené.  

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat kdykoli, jakmile se dítě narodí, její termín není nijak vyhraněn. Jelikož navazuje na dávku peněžité pomoci v mateřství, vyplatí se žádost podat asi tři nebo čtyři měsíce po porodu. Ale i když ji podáte později, nic se neděje, o tuto dávku můžete žádat až tři měsíce zpětně. Pokud nemáte nárok na mateřskou, o rodičovský příspěvek můžete žádat hned, jak se dítě narodí. V případě, že po narození pobíráte nejprve mateřskou, nechte si tento nárok potvrdit od okresní správy sociálního zabezpečení. Potřebné formuláře jsou k dispozici na úřadu práce nebo ke stažení na internetu.

S potvrzením od sociálky (nebo bez něj, když nemáte nárok na mateřskou) se vydáte na kontaktní pracoviště úřadu práce podle místa svého trvalého bydliště, kde můžete podat žádost o rodičovský příspěvek. Zde obdržíte i formulář žádosti. K němu doložíte jen rodný list dítěte a pracovníkovi úřadu předložíte průkaz totožnosti.   

Máte-li datovou schránku nebo elektronický podpis, na úřad práce nemusíte osobně, žádost můžete podat elektronicky, avšak současně s kopií občanského průkazu a rodného listu dítěte.

V žádosti o rodičovský příspěvek je mimo jiné nutno uvést, zda dáváte dítě do předškolního zařízení, jeslí nebo školky. I tuto skutečnost pak musíte doložit příslušným potvrzením. Dítě mladší dvou let totiž smí být v jeslích nejvýše 46 hodin měsíčně. V opačném případě byste totiž na rodičovský příspěvek vůbec nárok neměli. Pokud se ale jedná o vážně nemocné nebo postižené dítě, smí pobývat v předškolním zařízení až 4 hodiny denně. V tomto případě musíte mít ale potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu.

Rodičovská dovolená

V průběhu rodičovské dovolené můžete jednou za čtvrt roku měnit výši měsíční dávky a tím ovlivníte i rychlost čerpání celkové sumy. Přitom platí, že dávku rodičovského příspěvku stát vyplácí jen na nejmladšího člena v rodině. To znamená, že když se v průběhu výplaty rodičovského příspěvku narodí další dítě, dávka na staršího sourozence se úplně zastaví, bez ohledu na to, kolik jste do té doby vyčerpali. Rodičovský příspěvek je potom přiznán na nově narozené dítě.