Registry dlužníků: Co všechno na vás prozradí?

V České republice figuruje několik oficiálních registrů, které shromažďují veškeré informace o neplatičích. Když si potom jdete žádat o půjčku, nebo chcete uzavřít novou smlouvu o dodávkách energie, nejprve si vás proklepnou v registrech. Podle toho, co o vás zjistí, bude se odvíjet i následující schvalovací proces. V registru je uvedeno nejen to, kolik závazků si aktuálně nesete na svých bedrech, ale také kolikrát jste již podali žádost u úvěrové společnosti a tu vám zamítli. I tento fakt totiž dokáže výrazně ovlivnit míru úrokové sazby a další podmínky, za kterých vám je potom nějaká firma ochotna půjčit. V registrech dlužníků se bankovní i nebankovní společnosti vzájemně informují o platební morálce klienta a dle ní je mu přisouzena určitá bonita. Navíc, podle novely zákona o spotřebitelských půjčkách a úvěrech, si musí každá úvěrová společnost předem ověřit platební schopnost žadatele. A k tomuto účelu právě využívají registry dlužníků. Jakmile se ale jednou do něj dostanete, potrvá několik dalších let, než vás zase vymažou. A to i poté, co své dluhy uhradíte. Proto se snažte dluhům raději předcházet a plňte své závazky včas.

Úvěrové registry

Informace o klientech bank a nebankovních společností jsou shromážděny v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a v Nebankovním registru klientských informací (NRKI). Kromě toho je tady další oficiální registr sdružení Solus, který využívají hlavně banky, mobilní operátoři a dodavatelé energií. A v neposlední řadě je zde i Centrální registr dlužníků ČR, který toho má však s oficiální verzí pramálo společného a nabízí možnost výpisu. Problém je v tom, že tyto výpisy nejsou úvěrovými společnostmi akceptovány, takže jejich vyhotovení Centrálním registrem dlužníků je vám celkem k ničemu. Vzhledem k tomu, že tyto služby poskytují za poplatek, nejedná se právě o férovou nabídku.

Oba registry, bankovní i nebankovní mezi sebou navzájem sdílejí data o půjčkách a úvěrech svých klientů. Ke konci loňského roku evidovali zhruba tři miliony klientů s aktivně spláceným úvěrem. Statistické údaje uvádí, že z tohoto objemu mělo 253 000 lidí výrazné problémy se splácením spotřebitelských půjček a 21 000 lidí u hypoték a stavebního spoření nezaplatilo tři po sobě jdoucí řádné měsíční splátky.

Bankovní registr klientských informací – BRKI

Prostřednictvím tohoto registru si banky navzájem mezi sebou vyměňují informace o bonitě a platební morálce svých klientů. Přístup do něj má většina českých bank a nahlédnout do něj smí každý, kdo si u členské banky zažádá o nějaký úvěrový produkt. Bankovní registr obsahuje všechny údaje o bankovních pohledávkách, najdete zde informace o sjednaných úvěrech, hypotékách, kreditních kartách a kontokorentech. Po splacení úvěru jsou zde informace zaznamenány po dobu dalších čtyřech let. Pokud s žádostí o půjčku neuspějete, pak i zamítnutá nebo stáhnutá žádost se uchovává další rok. Předčasné vymazání z výpisu není možné, ale můžete si kdykoli požádat o výpis za poplatek v řádu stokorun.  

Nebankovní registr klientských informací – NRKI

Nebankovní registr funguje v podstatě na stejném principu jako registr bankovní, jen s tím rozdílem, že eviduje pohledávky poskytovatelů nebankovních půjček. Jednotlivé nebankovní společnosti se tak obdobně jako banky informují navzájem o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů. I zde zůstává záznam po splacení půjčky ještě další čtyři roky. Ale na rozdíl od bankovního registru je zde nedokončená nebo stažená žádost v evidenci jen šest měsíců a navíc je každá posuzována individuálně. Kdykoli si však můžete požádat o výpis, rovněž za poplatek.

Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS)

Sdružení SOLUS slouží k získání všech informací ohledně vašich dluhů a k ověření, zda nejste se splátkami v prodlení. Kromě bank a nebankovních společností jej využívá 57 dalších firem (stavební spořitelny, energetické společnosti, mobilní operátoři). Jako nepodnikající fyzická osoba se můžete ocitnout v jednom ze dvou registrů: negativním (když nesplácíte) a pozitivním (jaké úvěrové smlouvy máte).

Do negativního registru se dostanete tehdy, pokud dlužíte minimálně 500 Kč a peníze jsou více jak 30 dnů po splatnosti. Údaje o dlužnících zůstávají nejen po dobu prodlení, ale i dále po zaplacení dlužné částky: u úvěrové smlouvy jsou to tři roky, u dodavatelů energií a mobilních operátorů jeden rok. Negativní registr Solus má i sekci určenou pro podnikatele a právnické osoby. Výmaz z negativního registru není možný, snad jen v případě, že se prokáže, že uvedené informace jsou nepravdivé.

V pozitivním registru jsou zaznamenány všechny úvěrové smlouvy, které aktuálně máte. Najdete v něm ale i zamítnuté nebo odvolané žádosti o úvěr, nejdéle však za období třech měsíců. V pozitivním registru totiž být nemusíte, pokud nechcete, a kdykoli je možno požádat o výmaz. V opačném případě platí, že budete vedeni nejen po dobu splatnosti úvěrové smlouvy, ale i další tři roky po jejím ukončení, u dodavatelů energií a mobilních operátorů se jedná o jeden rok. Smlouvy starší deseti let jsou z platební historie automaticky smazány.

Z negativního i pozitivního registru Solus můžete získat sami výpis, a to jednoduše prostřednictvím krátké SMS zprávy v příslušném tvaru (poplatek se vám rovnou odečte z telefonního tarifu), nebo elektronicky, případně Českou poštou jej získáte v papírové podobě.

Neoprávněný záznam v registru

Byli jste žádat o hypotéku v bance či jiný úvěr a najednou jste zjistili, že jste vedeni v registru? I když se jedná spíš o výjimky, přesto taková situace může nastat. Úřední šiml prostě není bez chyby. Pokud si nejste vědomi žádné dlužné částky, pak může být problém například v tom, že požádáte banku o zrušení kreditní karty nebo kontokorentu a ta informaci o zrušení nezanese do registru. Taková situace se dá v pohodě zvládnout a vzniklý problém jednoduše odstranit. Nic vám potom nebude bránit v cestě k požadovanému úvěru.

Jak postupovat při neoprávněném záznamu v registru?

  1. Jakmile zjistíte, že jste v registru vedeni, ihned požádejte o výpis a zjistěte, čeho se záznam týká
  2. Pokud víte, že máte veškeré závazky uhrazeny a jedná se o neoprávněný záznam, okamžitě požádejte o výmaz, žádost podložte důkazy
  3. O výmazu chtějte písemné potvrzení, komunikaci s finanční institucí si evidujte pro případné pozdější doložení
  4. Vzniklé náklady související s žádostí o výmaz požadujte po bance
  5. Obraťte se na zkušeného finančního poradce, který vám v dané záležitosti jistě pomůže

Jestliže uzavíráte jakoukoli smlouvu, pečlivě si informace o svých závazcích ukládejte, zejména o jejich zrušení. Stejně se snažte, abyste se nedostali se splátkami do prodlení a nestali se z vás dlužníci. V případě platební neschopnosti je vždy možno uvažovat o konsolidaci či refinancování půjček.