Půjčka pro studenty na bydlení umí řešit finance

Studium není z pohledu financí nijak levná záležitost. Spoustu peněz stojí nejen samotné studium zahrnující školné, učebnice a nezbytné vybavení, ale také doprava, ubytování a spousta dalších věcí okolo. Jelikož podpora rodičů na všechny výdaje kolikrát nestačí, nabízí banky a nebankovní společnosti finanční výpomoc v podobě různých půjček pro studenty. Studentům jsou půjčky poskytovány za zcela odlišných podmínek než pracujícím a podnikatelům, tudíž mají pro ně určité výhody. Studentskou půjčkou lze bez problému financovat veškeré náklady spojené se studiem. Vždyť jen částka za bydlení tvoří ve studentském rozpočtu nemalou položku, kterou musí každý měsíc student uhradit. Zkrátka, i ubytování na kolejích něco stojí. Někteří studenti však touží po větším komfortu, a tak raději řeší střechu nad hlavou po dobu studia společným bydlením v pronájmu s ostatními kamarády. Ať už je forma studentského bydlení jakákoli, má jasně danou cenu, která je nedílnou součástí běžných měsíčních nákladů studenta. Naštěstí jsou tady studentské půjčky, které dokážou jednoduše pokrýt nemalé výdaje s bydlením a nemusíte si s nimi lámat hlavu.

Půjčka pro studenty

Půjčky pro studenty jsou specifickým úvěrovým produktem bankovních i nebankovních společností. Studenti jsou sice po dobu studia považováni za osoby bez stálého příjmu, avšak na druhou stranu s příslibem celkem slušného příjmu po ukončení studia. Řada úvěrových společností tedy počítá s tím, že jakmile nastoupí po škole do zaměstnání, začne jejich příjem postupně narůstat. Proto se poskytovatelé půjček zcela nevyhýbají nabídce půjček vhodných pro studenty.

Studentské půjčky jsou určeny zejména pro studenty vysokých škol a vyšších odborných škol, tedy osoby starší 18ti let. Poskytovatelé půjček lákají zájemce na celkem výhodné podmínky. Nízká úroková sazba, nulové poplatky za vedení úvěru a často i možnost odložených splátek na dobu, až studia ukončí a začnou pracovat, nejsou žádnou výjimkou. V každém případě tedy stojí studentská půjčka minimálně za úvahu. 

Půjčka pro studenty na bydlení

Studentská půjčka v mnoha směrech ulehčí studentský život a pomůže i s pravidelnou platbou za bydlení. Studenti se tak mohou plně soustředit na své vzdělávání, což je rovněž prvotním předpokladem k úspěšnému zakončení studia.

Kromě ubytování lze půjčku zároveň využít na školné, školní pomůcky (učebnice, knihy, notebook), různé studijní materiály, dopravu, další vzdělávací kurzy, atd. V neposlední řadě lze půjčkou pokrýt také celé studium v zahraničí včetně bydlení.  

Chci půjčku na bydlení

 

Půjčka na bydlení pro studenty může mít podobu prakticky jakékoli bezúčelové půjčky, nemusí se vždy jednat o specifickou studentskou půjčku. Půjčky na cokoli poskytují většinou nebankovní společnosti, avšak u tohoto typu úvěru je třeba mít předem zajištěný pravidelný měsíční příjem, abyste se zbytečně nedostali do problémů se splácením. Poskytovatelům půjček zpravidla stačí alespoň brigáda na DPP. 

pujcka-pro-studenty-na-bydleni

Co je potřeba k vyřízení půjčky

O studentskou půjčku mohou zpravidla žádat studenti denního studia do 26 let. K žádosti je kromě běžných dokladů třeba doložit potvrzení o studiu s vyznačeným datem předpokládaného ukončení studia. Získané peněžní prostředky lze použít na veškeré náklady spojené se studiem, tedy i na pravidelnou platbu za bydlení. Dříve než o půjčku požádáte projděte si nejprve nabídky bankovních i nebankovních společností a uvažte, jaké mají podmínky. Ne vždy je každá půjčka po bližším prozkoumání ta nejvýhodnější pro vás.

Půjčku si můžete vzít v jakékoli výši, avšak od její hodnoty se následně odvíjí podmínky splácení. U malých půjček studenti vysokých škol po dobu studia většinou splácí jen úroky a teprve po nastoupení do zaměstnání se splátky navýší o umořování jistiny. Pokud si vezmete půjčku ve vyšším objemu, pak je nutno splácet ihned úroky i jistinu. 

U studentské půjčky se často také setkáte s požadavkem na ručení, často jím bývají rodiče studenta, ale může to být i jiná osoba. Chcete-li si vzít jako student půjčku, pak je nutno počítat předem s nějakým příjmem a mít zajištěnou brigádu, nebo se na pravidelných splátkách mohou podílet ručitelé

Než si půjčku sjednáte, nejprve pečlivě uvažte, zda ji budete schopni v budoucnu splácet. Lehkomyslnost se nemusí pokaždé vyplatit.