Konsolidace půjček pro problémové klienty

Máte půjček plnou hlavu a nevíte, kterou splátku hradit dřív? Pletou se vám termíny a původně dobrá půjčka už není tak skvělá jako na počátku? Takové problémy dneska řeší kdekdo. Nejeden domácí rozpočet je zatížen finančními závazky, které vyplývají už jen ze sjednané hypotéky na byt, používání kreditních karet, placení leasingu, případně dalších spotřebitelských půjček, s jejichž pomocí jste si třeba vybavili domácnost. Každá půjčka je dobrý sluha, ale zlý pán. Jakmile nad nimi ztratíte kontrolu a začnou vám narůstat dluhy, události mnohdy dostanou velmi rychlý spád. Nejprve se vám začnou hromadit upomínky v poštovní schránce a pokud je budete ignorovat, můžete se až v extrémním případě ocitnout v exekučním řízení. A to jistě nechcete. Proto je třeba situaci pevně uchopit do svých rukou a splátky půjček upravit daným okolnostem. Můžete se pokusit také vyjednávat s věřiteli, třeba se vám podaří dohodnout odklad splátek na určitou dobu či snížit alespoň dočasně jejich výši. A nebo si můžete všechny půjčky převést k jedné úvěrové společnosti a tím nad nimi získáte dokonalý přehled. Jak tedy nejlépe naložit se závazky, nad nimiž ztrácíte kontrolu?

Chci malou půjčku

Konsolidace půjček

Pokud jste v situaci, že nedokážete dostát svým závazkům, je třeba začít jednat hlavně včas. Jestliže totiž přestanete hradit jednotlivé splátky půjček a úvěrů a stanete se dlužníky, možnosti vhodného řešení vaší finanční situace se podstatně zúží. Kromě toho se vám taková půjčka pěkně prodraží. Původní vypůjčená částka se pěkně rozroste o další sankční poplatky a úroky z prodlení a stejně tak jako tak se těmto zbytečným nákladů nevyhnete. Nemluvě už o nákladech vymáhání v rámci exekuce. Z toho důvodu je dobré všem těmto problémům předejít včas a provést například konsolidaci půjček. Co to znamená? Nic složitého, prostě jenom všechny své úvěrové produkty sloučíte do jednoho. To je vše. Tím získáte nejen maximální přehled nad svými závazky, ale také mnoho ušetříte.

Kde sjednat konsolidaci půjček

Konsolidaci neboli sloučení všech půjček do jedné provádí řada bankovních i nebankovních úvěrových společností, ovšem každá z nich za svých interních specifických podmínek. Je tedy zcela na vás, kterou společnost si vyberete. Velkou předností konsolidace půjček je jistě fakt, že v jejím rámci můžete sloučit jak bankovní, tak i nebankovní půjčky a úvěry spolu dohromady. Takže není problém sjednotit hypotéku s nesplacenými závazky z kreditních karet s nebankovní spotřebitelskou půjčkou a ještě k tomu přidat leasing na auto. Tímto způsobem ušetříte zejména nemálo peněz na poplatcích, které jsou s každou půjčkou spojené. Vezměte si, že u každé půjčky platíte poplatky za vedení úvěrového účtu, posílání výpisů, samotnou transakci peněžních prostředků, pojištění proti platební neschopnosti, atd. Když všechny tyto položky sečtete dohromady, možná vás až překvapí, jak vysoká výsledná částka bude. Konsolidací půjček vznikne jen jeden jediný úvěrový produkt, kde veškeré poplatky hradíte jen jednou.

Bankovní nebo nebankovní konsolidace půjček

Jak už bylo řečeno, konsolidaci půjček provádí jak banky, tak i nebankovní úvěrové společnosti. Stejně jako u běžných půjček se zásadně liší tyto dva subjekty co se týče podmínek poskytovaných služeb. Všeobecně platí, že v bance pochodíte jen s perfektní platební morálkou, absencí dluhů a bez záznamu v centrálním registru klientských informací. Kromě toho musíte mít odpovídající příjem nejlépe ze zaměstnaneckého poměru uzavřeného na dobu neurčitou. V opačném případě jen stěží s bankovní konsolidací uspějete a budete se muset obrátit na nebankovní sektor, který je ke klientům více shovívavější a nemá tak striktní podmínky jako banky. O tomto faktu jistě svědčí i podstatně větší schvalovatelnost nebankovních půjček.

Chci velkou půjčku

Nebankovní konsolidace pro problémové klienty

Pokud nedokážete vyhovět přísným bankovním podmínkám, můžete si konsolidaci půjček sjednat v nebankovním sektoru. Zde existuje nespočet úvěrových společností,které jsou na tom co do kvality poskytovaných služeb úplně stejně jako tradiční bankovní domy. Rozdíl je pouze v tom, že jsou ke svým zákazníkům více benevolentní a nemají tak striktní podmínky jako v bance. O nebankovní konsolidaci půjček mohou proto požádat i lidé se záznamem v registru dlužníků nebo ti, kteří mají momentálně jiné příjmy než z trvalého zaměstnání. Nebankovní společnosti při schvalování žádosti vždy přihlíží k individuálním okolnostem klienta, a proto není problém, aby zde uspěli i nezaměstnaní, osoby pobírající sociální dávky, matky na mateřské či důchodci. O nebankovní konsolidaci půjček můžete požádat prostřednictvím internetu a celou záležitost kompletně vyřídíte online. Žádost podáte rovnou na webových stránkách konkrétního poskytovatele a stručně v ní uvedete, jaké půjčky a úvěry chcete konsolidovat. Vyčkáte pár minut na schválení a pokud dostanete kladnou odpověď, záhy budete kontaktováni pracovníkem úvěrové společnosti a s ním už se dál dohodnete na podrobnostech. Počítejte s tím, že bude nutné doložit veškeré dokumenty týkající se stávajících úvěrových smluv. Jakmile úvěrová společnost získá od vás potřebné informace, vše ostatní už vyřídí za vás. Postupně vyplatí vaše závazky u stávajících subjektů a vy budete dál už splácet novou půjčku za podmínek, které jste si ujednali. Dokonce si můžete nechat i úvěr navýšit, prodloužit dobu splácení, snížit měsíční splátky, případně odložit jejich splatnost na určitou dobu. V každém případě pro vás bude konsolidace půjček přínosem.

Konsolidaci půjček pro problémové klienty provádí řada certifikovaných nebankovních společností za podmínek, kterým dokáže snadno vyhovět široký okruh žadatelů. Sjednocením všech půjček do jednoho úvěrového produktu získáte dokonalý přehled nad svými financemi a ještě navíc výrazně ušetříte.