Finanční úřad online: Daňové povinnosti brzy vyřídíte moderně a jednoduše

Internetové bankovnictví běžně používá každý z nás a stejným způsobem bychom mohli v budoucnu platit i daně. Přiznání k dani prostě jednoduše podáte online. Na berních úřadech skončí sáhodlouhé fronty a poštovní přepážky nebudou zahlceny dopisy adresovanými finanční správě. Vláda schválila návrh, který slibuje doslova revoluci v daňovém přiznání. Na splnění daňové povinnosti dostanete také více času a přeplatek se vám připíše k účtu mnohem dřív než doposud. Nejsou to vítané změny

Po několika letech ministerstvo konečně dokončilo novelu daňového řádu a návrh teď putuje přímo k poslancům. Nový portál pro komunikaci s finančním úřadem má být spuštěn ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a běžným lidem umožní vyřídit daňové povinnosti jednoduše přes internet. Takže pokud všechno poběží jak má, budete moct takto poprvé podat přiznání k dani za rok 2020. Jestliže poslanci návrh podpoří, lidé a firmy snadno vyřeší daňové záležitosti z pohodlí svého domova nebo křesla kanceláře. Daňová informační schránka sice existuje i dnes, ale tento stávající systém není příliš propracovaný a vyžaduje další úpravy ze strany IT odborníků. Co nového nám tedy nový návrh přinese? Pojďme se s ním seznámit blíže. 

MOJE daně = MOderní a JEdnoduché

V současné době se může daňové přiznání podávat elektronicky jen za pomoci daňové schránky nebo elektronického podpisu. To je ale pro celou řadu lidí příliš složité. Kromě toho, když si dobrovolně zřídíte daňovou schránku, elektronické podání přiznání k dani z příjmů je pro vás povinné. To nově nutné nebude. Elektronická komunikace s finančním úřadem naopak přinese poplatníkům značné výhody a v mnoha směrech usnadní veškerou administrativní agendu.  

Online finanční úřad začne v Česku fungovat prostřednictvím internetového portálu MOJE daně, přičemž slovo “MOJE” tvoří počáteční písmena dvou přívlastků – MOderní a JEdnoduché. Jedná se vlastně o rozšíření již existující daňové schránky, která tak získá obdobu internetového bankovnictví. Každý uživatel uvidí na svůj osobní daňový účet, který se mu zobrazí včetně historie, takže bude mít jasný přehled o tom, zda státu něco dluží, nebo má přeplatek. 

Do internetového portálu MOJE daně se budou lidé přihlašovat přes datovou schránku, e-občanku, nebo úplně novými přihlašovacími údaji, které si poplatník vyzvedne na finančním úřadě. Elektronický systém také podstatně zjednoduší vyplnění samotného daňového formuláře, díky němuž se všechna políčka automaticky předvyplní informacemi, které finanční úřad o poplatníkovi již má (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, atd.). 

Elektronická komunikace s finančním úřadem přinese výhody

Elektronická komunikace s finančním úřadem přinese poplatníkům dvě důležité výhody: lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu se prodlouží o jeden měsíc a termín pro vyplacení přeplatku na dani se zkrátí o 15 dní

Pokud tedy podáte daňové přiznání online, získáte o měsíc delší lhůtu oproti těm, kdo jej podají v papírové podobě (na podatelně nebo poštou). To znamená, že daňové přiznání by se i nadále muselo podávat nejpozději do začátku dubna, ovšem v elektronické podobě až do začátku května. Jestliže nepodáte přiznání ve standardním termínu, nic se neděje, podáte je formou online a tím se vyhnete sankčním poplatkům. Tento měsíční bonus se ale nevztahuje na přiznání podávané finančním poradcem. Pro ty i nadále zůstává termín do začátku července. Avšak nikdo už nebude muset oznamovat předem, že využije služeb daňového poradce. 

Nový systém přináší 3 možnosti podání přiznání k dani z příjmů:

  • osobně nebo poštou – do začátku dubna
  • elektronicky – do začátku května
  • prostřednictvím daňového poradce – do začátku července

V případě, že nedodržíte ani jeden z výše uvedených termínů, finanční úřad vám případnou pokutu za zpoždění a úroky z prodlení bude moct spočítat teprve až v červenci. Také lidé, kteří si zřídili datovou schránku a nedodržují povinnost využívat elektronické formuláře, nedostanou pokutu 2 000 Kč, když jakékoliv přiznání podají jinak. 

Další velkou výhodou je zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku na dani ze současných 30 dní na 15.  Ale jen tehdy, pokud přiznání zašlete online. Takže kdybyste daňové přiznání podali online začátkem dubna, finanční úřad by vám případný přeplatek musel vrátit nejpozději do poloviny měsíce. Současně je třeba připomenout, že termín stanovený pro vyplacení přeplatku na dani se počítá vždy poté, co uplyne řádný termín. Podáte-li přiznání k dani hned v lednu se začátkem nového roku, stále platí pravidlo, že úřad čeká zda mu nedojde ještě opravné přiznání k dani a přeplatek vám zašle až polovině dubna

Jedna změna týkající se přeplatku přeci jen nastane. Přeplatek do výše stokoruny finanční úřad tradičně nevyplácí, v budoucnu však jeho hranice stoupne na částku 200 Kč. O tyto drobné sice nepřijdete, ale stát vám je vrátí zpět teprve tehdy, až se vám na kontě nastřádá již zmiňovaných 200 Kč. 

Zpoždění bez tolerance

Ne všechna budoucí opatření přinesou plátcům daně jen samé výhody. Ministerstvo se chystá zrušit pravidlo, které toleruje zpoždění při podání daňového přiznání nebo platby daně. Dosavadní standardní lhůta pro přiznání k dani sice končí 1. dubna, ale je běžnou praxí, že úřad vychází lidem vstříc a toleruje opozdilce ještě dalších pár dnů. Tuto benevolenci ze strany úředníků někteří lidé i firmy zneužívají, a tak se ministerstvo rozhodlo udělat rázný konec. Prostě budete muset dodržovat termíny.

Na druhou stranu vám ale stát nabídne kompenzaci ve formě zvýšení minimální hranice pro vymáhání pokuty, když nedodržíte stanovený termín. Pokuta se počítá jako 0,05 % daně za každý den a jakmile dosáhne na částku 200 Kč, je vymáhána. Nově se tato hranice zvýší na 500 Kč. Mimo to však mají opozdilci k dispozici měsíc navíc, kdy mohou podat přiznání elektronicky a bez sankčních poplatků. 

Při pozdním zaplacení daně z příjmů vám začnou naskakovat úroky, které mají ale podle nového návrhu naopak klesnout. Z aktuálních 16 % by se mohly snížit až na 10 %. Naopak pro vymáhání úroků se minimální částka ze současných 200 Kč zvýší na 1000 Kč. Pokud se dostanete pod tuto hranici, nevzniká povinnost úroky uhradit. Také firmy, které mají elektronickou komunikaci s finančním úřadem danou ze zákona a musí daňové přiznání podávat elektronicky, budou v případě pokuty platit jen 1 000 Kč místo stávajících 2 000 Kč. 

Ministerstvo financí chce rovněž vyhovět velkým firmám, které dlouho čekají na vratku DPH a na finančním úřadě jim třeba několik měsíců visí desítky milionů korun. V budoucnu finanční úřad vyplatí formou zálohy tu část daně, kterou nekontroluje, a to pro případ, že by přeci jen došlo na daňový nedoplatek. Návrh také snižuje sankční poplatky (úroky z prodlení ) o 6 %.  

Větší ochrana osobních údajů

Pro podnikatele všeobecně platí, že jako základ DIČ (daňové identifikační číslo) slouží jejich rodné číslo. Nový návrh počítá s tím, že pokud si podáte žádost, získáte DIČ tvořené vlastním identifikátorem správce daně, které bude mít podobu náhodné kombinace bezvýznamných čísel. V opačném případě bude i nadále DIČ automaticky přidělen podle rodného čísla podnikatele či živnostníka. 

Kdy skončí legislativní proces?

Na podzim by měli nový návrh projednat poslanci, ale jeho účinnosti se dočkáme teprve až po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Nové změny mohou tedy vejít v platnost nejprve od září roku 2020. Je třeba dořešit ještě technické zázemí, které stojí za bezproblémovým spuštěním celého elektronického systému. Proto se také může stát, že navrhované změny naberou určité zpoždění

Elektronické podání daňového přiznání prozatím také nepočítá s navazujícím zdravotním a sociálním pojištěním, týká se tedy pouze daní. Stejně tak nebude zřejmě možno platit daně kartou.Tím vyplouvají na povrch další nedořešené oblasti, které by měly v budoucnu celou agendu ohledně daňové povinnosti podstatně zjednodušit. Kdy se jich dočkáme ukáže teprve čas.