Daň z nemovitosti za rok 2018: Máte čas do konce května

Každý rok musí všichni majitelé nemovitostí zaplatit daň z nemovitých věcí. Na úhradu mají čas do konce května 2018. Výjimku tvoří pouze chovatelé ryb a zemědělci, těm je lhůta prodloužena do konce srpna 2018. Když termín nedodržíte, pracovníci finančního úřadu vám naúčtují úroky z prodlení. Proto si termín dobře pohlídejte. Přiznání k dani z nemovitosti však stačí podat jen jednou, a to do konce ledna následujícího roku, kdy jste v předešlém roce nabyli nemovitost do svého vlastnictví nebo na ní prováděli větší úpravy. Pokud jste se tedy minulý rok stali majitelem nemovitosti (domu, bytu, pozemku, atd.), poslední termín pro podání daňového přiznání byl 31. ledna 2018. Konkrétní výši daně vám finanční úřad pošle složenkou, avšak pro její zaplacení můžete použít i jiné způsoby. Důležité je, aby platba byla nejpozději v pondělí 4. června připsána na účet finančního úřadu. Těch pár dnů po splatnosti je ochotna vám státní správa tolerovat ještě bez sankce, ale více už opravdu ne. Máte-li v České republice více nemovitostí, které spadají do různých krajů, pak vám za každý kraj, v němž máte nemovitost, přijde samostatná složenka. Jestliže vlastníte více nemovitostí v jednom kraji, dostanete jen jednu složenku, na níž bude daň za všechny vaše nemovitosti. Bezplatné daňové složenky jsou rozesílány centrálně, jak fyzickým, tak i právnickým osobám bez datové schránky. Pakliže ji máte, potom očekávejte informace v ní. Daň z nemovitosti můžete ale zaplatit i jinak než klasickou složenkou. Jaké jsou tedy možnosti?

Kolik musíte zaplatit?

Jakmile jednou podáte daňové přiznání, nemusíte si s výpočtem konkrétní částky dělat starosti. Finanční úřad bude počítat za vás a každý rok vám oznámí přesnou výši daně. Ta nemusí být totiž pokaždé stejná. Výše daně závisí nejen na typu nemovitosti, ale také na její velikosti a lokalitě, kde se nachází. Proto se základní sazba daně násobí určitými koeficienty, které se mohou rok od roku měnit. Proto třeba letos zaplatíte jinou částku než v minulých letech.

Když vám v jednom kraji vychází daň z nemovitosti nižší než 5000 Kč, obdržíte za všechny nemovitosti v tomto kraji jednu složenku. Když je daň vyšší než 5 000 Kč, můžete ji zaplatit ve dvou splátkách, takže vám automaticky přijdou také dvě složenky. První splátku musíte ale uhradit v uvedeném termínu (do konce května 2018) a druhou do pátku 30. listopadu 2018. Ovšem nic vám nebrání v tom, abyste celou platbu provedli naráz jednou složenkou v první splátce.

Daňová složenka

Složenky se rozesílají průběžně a to tak, aby je nikdy neobdrželi všichni lidé najednou ve stejné lokalitě, vyhnete se tak velkým frontám na pokladně. Nejpozději by měla složenka dorazit do vaší schránky kolem 20. května, pokud i pak na ni budete čekat marně, informujte se u svého místně příslušného finančního úřadu. Nezapomeňte ale, že místní příslušnost je dána podle toho, kde se nemovitost nachází, nikoli podle místa bydliště či sídla majitele. Může se stát, že poplatník daně zapomene finančnímu úřadu oznámit třeba změnu bydliště nebo jména a složenka se pak jako nedoručená vrací zpět. Tím se ale zaplacení sankce po splatnosti nevyhnete. O výši daně se máte vždy možnost informovat na finančním úřadě, stejně tak k její úhradě nepotřebujete nutně jen složenku, jsou i jiné varianty.

Finanční úřady informují poplatníky o zaplacení daně z nemovitosti několika způsoby:

 • fyzickým osobám, které nejsou registrované k placení daně přes SIPO a nemají sjednanou službu rozesílání informací na e-mail, posílají daňové složenky formou poštovní poukázky typu A, za které se neplatí poštovní poplatek
 • právnickým osobám bez datové schránky posílají poštovní složenku typu A zpoplatněnou aktuálním ceníkem České pošty
 • fyzické a právnické osoby, které mají datovou schránku, mohou očekávat informace v ní
 • fyzické osoby registrované na finančním úřadě k rozesílání informací e-mailem, obdrží informaci o výši daně ve svém e-mailu
 • Složenky rozesílá finanční úřad většinou podle ročníku narození majitele nemovitosti. Všechny složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému máte zaplatit.

Na oddělitelné části složenky, tzv. alonži, najdete:

 • celkovou výši daně z nemovitých věcí na rok 2018
 • výši a termíny splatnosti jednotlivých splátek
 • stav daňového účtu (váš případný nedoplatek či přeplatek)
 • QR kód, který můžete použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace
 • spravující územní pracoviště finančního úřadu s daňovým spisem k dani z nemovitých věcí

Na poštovní poukázku pak už jen sami připíšete částku uvedenou v položce celkem k úhradě, která se také nachází na alonži složenky, a složenku na poště zaplatíte.

Objednejte si informace e-mailem

Kdo nechce čekat na složenku, může využít další službu finančního úřadu a objednat si informační e-mail. Musíte se ale včas zaregistrovat. Pokud jste chtěli e-mail místo složenky dostat už letos, museli jste se přihlásit do 15. března loňského roku. Jestliže jste požádali později, pak budete e-mail každoročně dostávat až od dalšího zdaňovacího období, tedy od roku 2019. Tato služba je zprovozněna na základě žádosti, kterou v podobě vyplněného formuláře Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně nemovitých věcí, doručíte místně příslušnému finančnímu úřadu.

Elektronická zpráva obsahuje stejné údaje jako jsou na alonži složenky, včetně QR kódu, který umožňuje jednoduchou platbu prostřednictvím online bankovnictví nebo mobilních platebních operací. V případě, že platíte daň z nemovitých věcí u více finančních úřadů, musíte požádat každý finanční úřad zvlášť. Služba zasílání informací pro platbu daně e-mailem je určena pouze pro fyzické osoby, které neplatí daň přes SIPO a pro právnické osoby bez datové schránky. Informační e-mail zcela nahrazuje složenku.

Jaké jsou další možnosti platby?

Poštovní složenka ani informační e-mail nejsou samozřejmě jedinými způsoby, jak daň z nemovitých věcí zaplatit. Možností je daleko více, ale musíte v prvé řadě znát výši daně. Tu vám případně sdělí i osobně, pokud přímo na finanční úřad zajdete.

Daň z nemovitosti lze zaplatit:

 • v hotovosti na pokladně finančního úřadu
 • poštovní poukázkou české pošty
 • bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem nebo poštovní poukázkou zůstává číslo účtu a variabilní symbol totožný s daňovou složenkou, liší se jen konstantní symbol. Daň musíte vždy poukázat na účet finančního úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Jako variabilní symbol se uvádí vaše IČ nebo rodné číslo. Počítejte ale s tím, že za běžnou poštovní poukázku zaplatíte poplatek dle ceníku České pošty.

Jako konstantní symbol uveďte:

 • 1148 – při platbě bankovním převodem
 • 1149 – při platbě poštovní poukázkou
 • 0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou

Platba přes SIPO

Platit daň z nemovitých věcí přes SIPO, je také jednou z možných variant, kterou stačí jednou vyřídit a máte pokoj. Tuto možnost může ale letos využít jen ten, kdo do konce ledna doručil finančnímu úřadu Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem. Pokud jste oznámení o platbě přes SIPO podali později, bude se vám daň strhávat až od roku 2019. Každopádně se nemusíte placením daně dále zabývat, částka se vám každý rok strhne automaticky, a to vždy dle její aktuální výše. Platbu přes SIPO lze samozřejmě také zrušit, pokud ji nechcete dále využívat. Nejpozději do 15. března daného zdaňovacího období podáte stejný formulář jako k přihlášce.

Úroky z prodlení

Když nezaplatíte včas, napočítá vám finanční úřad úroky z prodlení. První čtyři pracovní dny po termínu vám státní správa ještě promine, ale po pěti pracovních dnech vám vyměří pokutu. Úrok z prodlení se počítá z roční výše repo sazby stanovené centrální bankou navýšené o 14 % za každý den z prodlení. Úrok se uplatňuje nejvýše za pět let prodlení a v případě, že pokuta nepřesáhne 200 Kč, finanční úřad vám ji odpustí.