Bezúročné půjčky zaměstnancům

Víte o tom, že si jako zaměstnanec můžete od svého zaměstnavatele půjčit peníze za velmi výhodných podmínek? Ptáte se, proč by vám měl peníze ještě půjčovat, když pro něj vykonáváte práci, za kterou vám měsíčně odvádí plat? Důvodů je několik. V dnešní době, kdy je nezaměstnanost běžnou praxí by se mohlo zdát, že si zaměstnavatelé na trhu práce mají neustále z čeho vybírat. Opak je však pravdou. Zaměstnavatelé se snaží udržet svoje vysoce kvalifikované zaměstnance s dlouholetou odbornou praxí, aby jim nepřešli ke konkurenci. Proto je motivují nejen výší jejich platu, ale současně jim nabízejí další rozsáhlé benefity. Jedním z nich je i zvýhodněná zaměstnanecká půjčka, která je poskytnuta bezúročně nebo s úrokem nižším, než je obvyklý. Je zcela evidentní, že pro zaměstnavatele taková půjčka není žádným přínosem, protože mu snižuje provozní kapitál a dává ji ze zisku po zdanění. Jedinou výhodou pro něj je stabilizace kvalitního pracovníka. Příjemci půjček se také často stávají společníky či členy statutárních orgánů firem. Na zvýhodněnou zaměstnaneckou půjčku ovšem není žádný právní nárok a její ujednání vždy záleží na dohodě obou stran.

Podmínky, za kterých je půjčka poskytnuta:

– musí se jednat o půjčku návratnou (v tomto případě je půjčka osvobozena od daně z příjmů)

– půjčka je poskytnuta na zákonem vymezené účely a je dána těmito limity:

  • u půjčky do 100 000 Kč –  na bytové účely
  • u půjčky do 20 000 Kč – k překlenutí tíživé životní situace
  • u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace

– půjčka je zaměstnavatelem poskytnuta z fonfu FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho zdanění

Nejčastěji si lidé půjčují peněžní prostředky na bytové účely, ostatní případy se již vyskytují méně častěji. Zaměstnavatel samozřejmě může půjčit i více, ale potom musí počítat s daňovými povinnostmi. Dohodnutý splátkový kalendář pak probíhá tak, že zaměstnavatel rovnou strhává část výplaty a tím snižuje hodnotu poskytnuté půjčky. V krajním případě je možná dohoda o splátkovém odkladu s tím, že zaměstnanec uhradí dluh jednorázově.

Nenávratná půjčka

Firma může zaměstnanci nabídnout i půjčku nenávratnou, případně nemusí požadovat její splacení do určité hranice. V tomto případě je ale půjčka posuzována jako běžný příjem zaměstnance a podléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti.

Bezúročné půjčky nejen od zaměstnavatele

V případě nedostatku financí můžete využít kromě půjčky od zaměstnavatele také i jiné finanční produkty, jež nabízejí bezúročné půjčky. Nebankovní společnosti poskytují úvěry, které je možno čerpat pomocí platební karty, která má přesně stanovené bezúročné období. Jestliže se tedy momentálně potýkáte s nedostatkem peněz, karta vám vydá vámi požadovanou sumu a vy za půjčku nezaplatíte žádné poplatky. Právě naopak, jestliže kartou zaplatíte přímo u obchodníka dostanete ještě peníze zpátky jako odměnu v podobě bonusu. A to se vám určitě vyplatí!

Chci požádat o bezúročnou půjčku »

Napsat komentář