Bezúročná půjčka zaměstnanci 2018

Snažíte se nalézt dobrou půjčku? Nevyhovují vám podmínky jednotlivých úvěrových společností? Potřebovali byste půjčku šitou přímo na míru? Zkuste o ni požádat svého zaměstnavatele. Zaměstnanecké půjčky nejsou až natolik zakotveny v povědomí lidí, přesto jej některé firmy poskytují. Za optání rozhodně nic nedáte a alespoň budete vědět na čem jste. Možná, že vás ale váš zaměstnavatel mile překvapí a nabídne vám takovou půjčku, o níž se vám ani nesnilo. U zaměstnanecké půjčky taky tak trochu záleží na tom, na co chcete půjčit, ale v každém případě naleznete společné řešení vyhovující oběma stranám. Zaměstnaneckou půjčkou můžete v každém případě jen získat, jelikož dokáže zohlednit vaše individuální potřeby. A je celkem jedno, zda se týkají výše požadovaného úvěru, doby splatnosti či samotné účelovosti půjčky. Proto nemějte obavy, poptejte se svého šéfa na možnosti a začněte jednat. Půjčka zaměstnanci je i v zájmu firmy, jelikož je zpravidla poskytována jen těm zaměstnancům, které se snaží zaměstnavatelé udržet, aby jim nepřešli ke konkurenci. Jaké jsou tedy možnosti zaměstnanecké půjčky?

Chci velkou půjčku

Půjčka zaměstnanci

Zaměstnanecké půjčky náleží všeobecně k firemním benefitům, jimiž se zaměstnavatelé snaží udržet takové pracovníky, kteří se podílí na zdárném chodu a rozvoji firmy. Zpravidla se jedná o strategické pracovní pozice a půjčka je nabízena jen těm nejlepším zaměstnancům jako forma odměny za jejich kvalitní a pečlivou práci. Vzhledem k tomu, že půjčka je  nabízena vždy za velmi dobrých podmínek, zaměstnanec nenajde žádný důvod ji odmítnout. Její podmínky se zásadně liší od klasických půjček úvěrových společností, a proto je vždy pro zaměstnance přínosem. Půjčka se vždy poskytuje na základě smlouvy o půjčce a může mít formu půjčky úročené nebo půjčky poskytnuté bez úroku. To vše záleží na vzájemné dohodě obou stran. Poskytnuté zaměstnanecké půjčky se řídí podle občanského zákoníku a její podmínky zpravidla určuje zaměstnavatel.

Zaměstnanecké půjčky nejsou předmětem daně z příjmu

Zaměstnanecká půjčka je vždy půjčka návratná a dlužník (zaměstnanec) se dle smlouvy o půjčce zavazuje vrátit svému věřiteli (zaměstnavateli) peněžní prostředky v rozsahu, v jakém byly zapůjčeny. Pokud se jedná o úročenou půjčku, pak i s předem stanoveným úrokem na němž se dlužník a věřitel dohodli. Velkou předností zaměstnanecké půjčky je pro zaměstnance zejména to, že zaměstnanecké půjčky nejsou předmětem daně z příjmu. Zdanitelným příjmem je pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky. Přitom zaměstnanec si může půjčit bezúročně až do výše 300 000 Kč. Při překročení tohoto limitu je potom nutno vzniklý příjem dodanit.

Zaměstnanecké půjčky ze strany zaměstnavatele

Zaměstnanecké půjčky mají své přednosti nejen pro zaměstnance, kteří si takto půjčí za podstatně lepších podmínek než v bance, ale také zaměstnavatelům přináší spoustu úlev. Pro firmy totiž neznamenají žádný daňový náklad. Za daňový výdaj je považováno pouze pojistné na zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel pouze v případě, kdy je příjem zaměstnance navýšen o peněžní zvýhodnění, jenž podléhá zdanění. Od daně z příjmu jsou osvobozeny všechny půjčky na bytové účely do výše 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční krize do výše 20 000 Kč. Zákon také pamatuje na situace, kdy je zaměstnanec postižen živelní pohromou, pak může dostat půjčku až do výše jednoho milionu na bytové účely a 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční krize. U tohoto typu půjček musí zaměstnanec vždy prokázat na co peněžní prostředky použil, nejlépe formou dokladů. Avšak i tyto půjčky lze dále navýšit o požadovanou částku, pokud se na tom obě strany vzájemně dohodnou. Nadlimitní půjčky ale samozřejmě potom podléhají daňové povinnosti. Všeobecně lze konstatovat, že pro zaměstnavatele není poskytnutí bezúročné nebo nízko úročené půjčky žádným přínosem a vidí v něm pouze stabilizaci či motivaci daného zaměstnance.

Chci malou půjčku

Nevratná půjčka

Zaměstnanecká půjčka může mít také formu nevratné půjčky, která je valstně formou daru poskytována až do výše půl milionu korun. Taková půjčka je chápána spíš jako jednorázová sociální výpomoc a poskytuje se v obzvlášť tíživých situacích. O nevratnou půjčku může zaměstnanec požádat jen v mimořádně obtížných podmínkách, kdy dojde k ekologické či průmyslové havárii nebo živelné pohromě. Nevratná půjčka nepodléhá zdanění. Pokud by však byla navýšena o určitou sumu, pak by částka převyšující tento limit byla připočtena k celkovému příjmu zaměstnance a musela by být zdaněna.

Na zaměstnaneckou půjčku není žádný právní nárok, přesto je firmy nabízí svým zaměstnancům v rámci dalších zaměstnaneckých benefitů. Je však výhradně na rozhodnutí zaměstnavatele, komu a za jakých podmínek půjčku poskytne.