Půjčka pomůže, ale pozor na mnohé nástrahy

Půjčování je staré jako lidstvo samo. Bylo tomu tak již ve starověkém Řecku i Římě a je tomu dodnes. A dnešní moderní doba velmi nahrává finančním institucím, neboť o půjčky je stále vysoký zájem. Půjčka je mnohdy jedinou pomocí, když se vyskytne neočekávaná situace, nebo při ztrátě zaměstnání.

Půjčka aneb její poslání

Jedná se o způsob přerozdělení finanční hotovosti mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitelem je zde takřka vždy finanční společnost. Vše musí být na základě dohodnutých splátek, úroků i poplatků.

Kritéria bankovních i nebankovních půjček jsou převážně formulována slovy od a do, tj. od kterého dne si lze půjčit a ke kterému dni musí být půjčka splacena. Rovněž je vyjádřena výše úroku a stanovení splátek, které mohou být v týdenním i měsíčním intervalu. Vše záleží na konkrétní finanční instituci. Smlouva o půjčce má občanskoprávní formu, která je uzavřena ve smyslu občanského zákoníku.

Bezúčelová versus účelová půjčka

Bezúčelová půjčka je u široké veřejnosti stále oblíbenější, neboť její hlavní předností je půjčení finanční hotovosti na cokoliv, aniž by muselo dojít k prokázání. Jedná se o nejčastěji poskytovaný druh půjčky. Někdy se lze setkat s označením půjčka na cokoliv, neúčelová půjčka, rychlá či expresní půjčka. Avšak mezi tyto bezúčelové půjčky lze zařadit rovněž kreditní karty nebo přečerpání na běžném účtu. Někdy může být požadováno zajištění formou ručitele či nemovitostí.

Oproti tomu účelové půjčky jsou specifické v tom, že zde v rámci získaného finančního prostředku je striktně dáno doložení prokazatelných a uznatelných výdajů. Především se jedná o půjčku na pořízení automobilu, na bydlení, na vybavení domácnosti atd. Do účelových půjček patří rovněž splátkové, jako je například nákup zboží u obchodníků.

Vezmete-li si půjčku na pořízení automobilu, je zapotřebí doložit doklad, tj. fakturu. Je zde zásadní výhoda oproti třeba leasingu, neboť se tak ihned stáváte vlastníkem daného vozu. Je však zapotřebí i v rámci půjčky na automobil si zřídit havarijní pojištění a záložní právo na kupovaný automobil ve prospěch daného věřitele.

Nejlepší půjčka nemusí být bankovní

Bankovní půjčky jsou známé coby bezpečné a jsou zárukou jistoty. Jenže získat bankovní půjčku není reálné pro každého. Mnohdy to představuje značný problém, jelikož každá banka si velmi důkladně prověřuje žadatele a k tomu je zapotřebí doložit dokumenty a potvrzení.

Oproti tomu u nebankovní instituce se takřka vždy jedná o vyšší úrokovou sazbu, ale získání je mnohem snadnější. Stejně tak u nebankovní společnosti je předností rychlé vyřízení žádosti a v případě schválení je možné získat půjčku do několika minut.

Nejlepší půjčka aneb jak ji správně vybrat?

Nejlepší půjčka je zároveň tou nejvhodnější pro vás, která vyhoví vašemu požadavku. Mezi tyto nároky náleží výše úrokové sazby, samotná finanční hodnota půjčky, doba splatnosti, nastavení a výše splátek, poplatky za sjednání a vedení.

Ve vlastním zájmu by tak mělo vždy ze strany žadatele dojít k ověření, zda půjčka vybraná coby nejlepší je zároveň bezpečnou. Zde jsou myšleny nejen informace a reference o dané finanční instituci, ale další podstatné a související okolnosti ohledně půjčky. Zejména se jedná o možnost předčasného splacení, sazby a pokuty při opožděné splátce. Několik dalších tipů jak vybrat tu nejoptimálnější půjčku najdete i v dalším textu našeho článku.

Při výběru nejlepší půjčky je třeba kontaktovat či osobně oslovit poskytovatele tohoto bankovního produktu, požádat o konkrétní nabídku a zjistit si veškeré detaily. Zároveň je dobré si porovnat více nabídek, a to z pohledu RPSN (roční procentní sazba nákladů), sankcí při nesplácení či možností předčasného splacení bez poplatku.

Na co si dát pozor neboli potenciální nástrahy

I v případě nejlepší půjčky je třeba obezřetnost. Při uzavírání půjčky hrozí mnoho možných problémů a nejen skrytých nástrah. Včasnou informovaností tomu však lze předejít. Zejména je potřeba si smlouvu před podpisem důkladně a v klidu přečíst. Není podstatné ji pouze přečíst, ale především všemu porozumět. Vždy se před podpisem informujte, ptejte se na vše, co vám není jasné a srozumitelné. Důležité termíny k samotnému prostudování jsou například sankce za nesplácení, administrativní poplatky, úroková sazba nebo rozhodčí doložka.

Smlouva musí striktně obsahovat obligatorní položky, jinak je neplatná. Mezi tyto údaje náleží uvedení RPSN, podmínky v rámci potenciální změny RPSN, stanovení výše dané půjčky a souvisejících splátek.

Nepodcenit pečlivý výběr

Důležité je upřednostnit již osvědčenou a zavedenou finanční instituci, nezáleží na tom, jestli se jedná o bankovní, či nebankovní sektor. Prioritní je využití služby od věrohodného poskytovatele. Není nikdy dobrou volbou odpovídat na nabídky z nejrůznějších inzerátů, které mohou být sebelákavější. Zde je záměrem právě upoutání pozornosti a ve většině případů se jedná o společnosti, které mají mnohem vyšší sazby a jiné skryté poplatky apod.

Napsat komentář