Nemocenská 2016: kdy a kolik?

nemocenska

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, tedy jak zaměstnance, tak i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které při ztrátě příjmu z důvodu krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje stát peněžitými dávkami. Výplata dávek nemocenského pojištění je upravena zákonem a vyplácí se, pokud pracovní neschopnost trvá méně jak 12 měsíců. Na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných je pro zaměstnance účast na nemocenském pojištění povinná. Při pracovní neschopnosti se prvních 14 dnů nejedná o nemocenskou a náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, který má i během této doby možnost kontroly. Dávku nemocenského pojištění vyplácí zaměstnanci příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení od 15. dne pracovní neschopnosti. Zaměstnanci na ni mají nárok ihned po nástupu do zaměstnání a i v 7 denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. Výše nemocenské závisí na dosažených hrubých příjmech v předcházejících 12 kalendářních měsících, z nichž se vypočte denní vyměřovací základ. K 1. lednu kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí formou Sdělení ve Sbírce zákonů výši redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu.

Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněžitých dávek:

  • nemocenská
  • peněžitá pomoc v mateřství
  • ošetřovné
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Dávky nemocenského pojištění se vyplácí vždy za kalendářní dny. Výše nemocenského činí 60% denního vyměřovacího základu od 15. dne pracovní neschopnosti.

Jak uplatnit nárok na dávku nemocenského pojištění

Žádost o dávku nemocenského pojištění vystavuje ošetřující lékař na předepsaném tiskopise, který zajišťuje přímo Okresní správa sociálního zabezpečení a nebo je k dispozici v elektronické podobě na stránkách ČSSZ. Zaměstnanec dále žádost předá svému zaměstnavateli, který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku zašle příslušné OSSZ.

Způsob výplaty dávek nemocenského pojištění

OSSZ v případě splnění všech podmínek provede písemné oznámení zaměstnanci o přiznání nároku na dávku a následně ve lhůtě jednoho měsíce ji vyplatí. V opačném případě vydá rozhodnutí o zamítnutí dávky z důvodu nesplnění podmínek. Způsob výplaty dávek nemocenského pojištění si zaměstnanec určuje sám. Buď v žádosti uvede číslo bankovního účtu a nebo je mu dávka uhrazena v hotovosti poštovní poukázkou. V tomto případě si však hradí náklady za doručení.

Napsat komentář