Dětské přídavky 2016

IMG_20160227_102811

Přídavek na dítě je dávkou státní sociální podpory, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim má pomoci pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na dětské přídavky má každá rodina, jejíž celkový příjem je pod hranicí 2,4 násobku životního minima. Samotná výše přídavku na dítě je určena věkem dítěte ve třech stanovených úrovních. Přídavky na děti tak nepobírají v České republice automaticky všichni rodiče, ale pouze rodiny s nedostačujícími příjmy. Do příjmu rozhodného pro vyplacení sociální dávky se započítávají nejen příjmy ze zaměstnání či podnikání, ale rovněž peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek. Pro rozhodnutí o nároku na dávku je posuzován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Pokud rodina např. v roce 2014 žila z malých příjmů a v letošním roce jsou již její příjmy nad stanoveným limitem výplaty této sociální dávky, pak rodina bude v období od 1. října 2015 do 30. září 2016 pobírat přídavky na děti. Všeobecně se dá tedy říci, že přídavky na děti se vyplácejí zpětně. Pojmem životní minimum je myšlena minimální měsíční částka, která slouží rodině k zajištění životních potřeb. Přitom výše životního minima je stanovena počtem členů v rodině a jejich věkem.

Měsíční výše přídavku na dítě:

  • do 6 let věku dítěte – 500 Kč
  • od 6 do 15 let věku dítěte – 610 Kč
  • od 15 – 26 let věku dítěte – 700 Kč

Kde a jak o přídavky na dítě požádat

O přiznání výplaty přídavku na dítě je potřeba písemně požádat na předepsaném formuláři na Odboru státní sociální podpory příslušného Úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. Při podání žádosti je nutno doložit všechny rodinné příjmy (potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ daňové přiznání) a potvrzení ze školy o studiu dítěte. U dítěte mladšího 6-ti let stačí jeho rodný list. O dávku je možno požádat kdykoli během roku.

Žádost o přídavky na děti se podává jen jednou a v následujících letech se jedenkrát ročně v měsíci září dokládají pouze rodinné příjmy a u studujících dětí potvrzení o studiu.

Napsat komentář