Pro nezaměstnané nová dávka: 50 000 Kč na přestěhování za prací

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží nezaměstnané ještě více motivovat k aktivnímu hledání práce, a proto od listopadu přišlo s další nabídkou pomoci. Vedle příspěvku na dojíždění za prací, na který rovněž od listopadu dosáhnou uchazeči o zaměstnání z celé republiky, přichází s další novinkou – příspěvkem na přestěhování za prací. A ten není zrovna malý! Pokud se rozhodnete za prací přestěhovat, za splnění určitých podmínek vám Úřad práce vyplatí jednorázový příspěvek ve výši 50 000 Kč. Podmínkou pro přiznání příspěvku na přestěhování je zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Dávka je určena zejména dlouhodobě nezaměstnaným a nebo lidem, kteří přišli o práci z důvodu hromadného propouštění. Žádost o příspěvek na přestěhování podáte na Úřadu práce, kde jste dle místa trvalého bydliště evidováni a po jejím schválení je vám dávka poskytnuta na základě dohody mezi vámi a Úřadem práce. Jako nezaměstnaní tak máte šanci řešit svoji životní situaci daleko jednodušším způsobem a můžete přijmout výhodnou pracovní nabídku, která je od vás vzdálena několik desítek kilometrů.

Přestěhujte se jen o 50 km dál

Příspěvek na přestěhování vám vyplatí v případě, že se kvůli nové práci přestěhujete vzdušnou čarou minimálně o 50 km dál. Za vaše původní bydliště se ale považuje jen adresa trvalého pobytu, kde jste byli evidováni v době, kdy jste se na místně příslušném Úřadu práce ucházeli o zaměstnání. Za nové bydliště je pak považována adresa, kde jste nově přihlášeni k trvalému pobytu a tuto skutečnost musíte doložit nájemní, podnájemní či kupní smlouvou k objektu v němž bydlíte. Žádost o příspěvek je možné podat nejpozději do 6 měsíců po ukončení evidence uchazečů o zaměstnání.

Splňujete zákonné podmínky?

Poskytnutí příspěvku na přestěhování je samozřejmě podmíněno určitými kritérii, jež musí každý žadatel splňovat. Dávka je určena pouze pro nezaměstnané, kteří jsou v evidenci uchazečů o práci déle než 5 měsíců a kteří bydlí v místě, kde vzhledem k jejich kvalifikaci, dosavadní praxi, věku nebo péči o dítě či zdravotnímu stavu nemůžou najít vhodné pracovní uplatnění. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nárokovou dávku, musíte Úřadu práce prokázat také svoji bezdlužnost. Odbornou komisi, jež vaši žádost posoudí, bude zajímat , zda nemáte dluhy vůči nějaké veřejné instituci – České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu nebo celnímu úřadu. Přitom potvrzení o bezdlužnosti nemusíte dokládat sami, jestliže dáte Úřadu práce souhlas, zjistí si vše na patřičných místech sám. Vám stačí jen vyplnit formulář Žádosti o příspěvek na přestěhování.

Žádat můžete od 1. listopadu

Rozhodnutí o přiznání příspěvku na přestěhování závisí rovněž na pracovní smlouvě, kterou uzavřete s novým zaměstnavatelem v místě, kam se stěhujete. Nová pracovní smlouva musí být na dobu neurčitou, ale uspějete i se smlouvou na dobu určitou, ovšem za situace, že se nové zaměstnání sjednává na dobu delší jak půl roku. Jestliže tedy splňujete všechny podmínky pro vyplacení příspěvku na přestěhování, můžete o něj od 1. listopadu požádat, pokud jste v této době byli vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní.

Formuláře Žádosti o příspěvek na přestěhování jsou k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce a nebo je naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě, že odborná komise vyhoví vaší žádosti, uzavře s vámi Úřad práce písemnou dohodu a vyplatí vám jednorázově bezhotovostně 50 000 Kč na bankovní účet, jehož číslo uvedete ve formuláři. Ode dne podpisu dohody s Úřadem práce musíte v zaměstnání zůstat alespoň půl roku, v opačném případě je nutno poměrnou část příspěvku vrátit.  

Napsat komentář