Placené volno: Kdy můžete čerpat a kolik za něj dostanete?

V životě jsou situace, při nichž se setkáte s překážkami, které vám zabrání plnit pracovní povinnosti. Určitě je škoda zbytečně plýtvat dovolenou, té nikdy není dost. Proto je dobré znát svá zaměstnanecká práva a nároky. Zákoník práce totiž pamatuje i na mimořádné situace, kdy pracovat prostě nemůžete. A ani šéf s tím nic nenadělá. Jedná se o tzv. osobní překážky v práci na straně zaměstnance a v některých případech vám zaměstnavatel musí dokonce volno proplatit. Kdy a za jakých podmínek máte nárok na placené volno?

Konkrétní výčet životních událostí, při kterých lze volno čerpat stanovuje předpis vlády: svatba, pohřeb, návštěva lékaře, narození dítěte, stěhování nebo třeba kalamitní situace v dopravě. Kromě placeného volna, na něž máte nárok ze zákona, si můžete se zaměstnavatelem dohodnout také neplacené volno. Vzhledem k tomu, že na něj žádný zákonný nárok nevzniká, je jen na šéfovi, zda vám ho povolí či nikoli. A na druhou stranu ani zaměstnavatel vám nemůže neplacené volno nařídit. Ale pozor! Nepleťte si neplacené volno s náhradním volnem. To si můžete vybrat jen v souvislosti s prací přesčas a nebo ve svátek. Pojďme se tedy podívat na to, jak a kdy čerpat placené volno a kolik za něj dostanete.

Svatba – nejlépe v pátek

Svatba je jedna ze situací, kdy máte jako zaměstnanec nárok na pracovní volno. Když se ženíte nebo vdáváte, musí vás zaměstnavatel uvolnit na dva dny, z toho jeden den připadá na obřad. Pokud se svatba koná v pátek, můžete čerpat volno ještě ve čtvrtek na svatební přípravy a nebo si jej prodloužit až do pondělí. Náhrada mzdy se ale počítá pouze za jeden den. Jestliže svatebním dnem bude sobota, která zároveň není vaším pracovním dnem, máte volno pouze jeden den a zaměstnavatel vám ho i proplatí.

V den obřadu mají nárok na jednodenní volno také rodiče či děti snoubenců. Rodičům zaměstnavatel volno proplatí, děti nárok na náhradu mzdy nemají. Sourozenci nevěsty či ženicha a nebo svědek si musí vzít na svatbu dovolenou.

Narození dítěte – cesta do porodnice je placená

Zákon pamatuje také na nastávající otce. O placené volno na nezbytně nutnou dobu můžete požádat v případě, když vezete partnerku do porodnice a potom, když si ji vezete z porodnice zpět. Volno je sice placené, ale týká se jen času nezbytného pro transport. Chcete-li zůstat u porodu, volno sice dostanete, ale náhradu mzdy nečekejte.

Od příštího roku mohou ale novopečení tatínkové nastoupit na sedmidenní otcovskou dovolenou, kdy jim správa sociálního zabezpečení vyplatí dávku otcovské poporodní péče. Podmínkou je, aby muž jako otec dítěte byl zapsaný na matrice.

Pohřeb – až tři dny volna

Nárok na placené volno máte také při úmrtí člena rodiny. Pokud vám zemře manžel, druh nebo dítě, dostanete dva dny volna na zařízení pohřbu. Další den vám zaměstnavatel poskytne v den pohřbu. Přitom všechny tři dny jsou placené.

V případě, že vám zemře někdo jiný z rodinných příslušníků, například jeden z rodičů, tchán, tchýně, sourozenec nebo bratr či sestra vašeho partnera, máte nárok na jeden den den placeného volna. Navíc vám zaměstnavatel proplatí také den pohřbu. Jestliže se o pohřeb stará někdo jiný, placené volno vám přísluší jen v den pohřbu.

Doprovod k lékaři – záleží s kým

Při doprovodu dítěte k lékaři máte od zaměstnavatele nárok na placené volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den. K lékaři můžete ale také doprovázet svého partnera, rodiče nebo prarodiče. Když půjdete k lékaři s jiným členem rodiny, volno dostanete bez náhrady mzdy. Proplaceno budete mít i volno, které strávíte vy sami u lékaře, ovšem za předpokladu, že navštívíte nejbližší zdravotnické zařízení. Když se vydáte za lékařem dál, volno sice mít budete, ale proplaceno nebude. Placené volno také náleží člověku, který daruje krev, pokud není možno odběr podstoupit mimo pracovní dobu. Zaměstnavatel vás musí uvolnit na dobu odběru, cestu tam i zpět a případné zotavení (maximálně 24 hodin).

Stěhování – jistí dva dny

Jakmile se budete stěhovat, opět vás zaměstnavatel uvolní na nezbytně nutnou dobu, nejvýše ale na dva dny. V tomto případě, ale náhradu mzdy nedostanete. Jedině kdybyste se stěhovali v zájmu zaměstnavatele, třeba když vás pošle s vaším souhlasem do jiného města, pak vám udělené volno na stěhování musí zaplatit.

Nová práce – týdně půl dne

Je celkem jedno jestli dáte sami od sebe výpověď nebo dostanete padáka, ve výpovědní době máte nárok každý týden alespoň na půl dne na hledání nové práce. Pokud se jedná o výpověď ze strany zaměstnavatele, dostanete také náhradu mzdy. Pokud zaměstnavatel souhlasí, můžete volno na hledání nové práce slučovat. Například si můžete vybrat jeden den za čtrnáct dní nebo dva dny volna za měsíc.

Dopravní kalamita – neočekávaná situace

Jestliže se kvůli dopravní kalamitě, nehodě nebo zácpě v silničním provozu nedokážete dostat včas do práce a není jiná možnost, máte nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, ovšem bez náhrady mzdy. Současně ale musí jít také o neočekávanou událost, takže třeba ohlášená stávka dopravního podniku se nepočítá a musíte najít jiný způsob, jak se do práce dopravit.

Neplacené volno

V běžném životě mohou nastat situace, kdy volno v práci prostě potřebujete, i když se vás netýká žádná z výše uvedených událostí. V takovém případě se lze se šéfem dohodnout na neplaceném volnu, ale je jen na toleranci zaměstnavatele, v jakém rozsahu vám jeho čerpání povolí. Doma můžete zůstat celý měsíc, ovšem s tím, že se pravděpodobně  nevyhnete doplatku za zdravotní pojištění. Pojistné na zdravotní pojištění činí 13,5 % z minimální mzdy (letos 11 000 Kč), tedy bude nutno doplatit 1485 Kč. Když si vyberete jen pár dnů neplaceného volna, bude záležet na tom, kolik si za měsíc vyděláte. Bude-li příjem vyšší nebo stejný jako minimální mzda, doplatku se vyhnete. Ale i pro doplatek zdravotního pojištění platí různé výjimky. Sociální pojištění a daň z příjmu za vás odvede zaměstnavatel, to už řešit nemusíte.

Jak se počítá náhrada mzdy za placené volno?

Každý zaměstnanec má kromě čtyř týdnů dovolené ze zákona nárok na pracovní volno. V případech, kdy musí zaměstnavatel volno proplatit, se počítá náhrada mzdy stejně jako náhrada mzdy za dovolenou. Její výše dosahuje průměrného výdělku. Počítejte také s tím, že důvod nepřítomnosti v práci bude po vás chtít zaměstnavatel doložit. Ať už čerpáte volno z jakéhokoli důvodu, měli byste vše nahlásit zaměstnavateli s dostatečným předstihem, při neočekávaných událostech jej informujte neprodleně, jakmile to bude možné.

Napsat komentář