Nově příspěvek na dojíždění: Od listopadu pro všechny

 

Na trhu práce firmy neustále bojují s nedostatkem lidí, a tak se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo nezaměstnané trochu popostrčit. Na dojíždění do práce můžete získat příspěvek ve výši až 3 500 Kč. Od dubna letošního roku o něj mohli žádat obyvatelé pěti krajů ČR s vysokou mírou nezaměstnanosti, avšak nově od listopadu se přidělení příspěvku bydlením v konkrétním kraji nepodmiňuje a platí pro všechny. Dlouhodobě nezaměstnaným se tak nabízí další možnosti. Podpora je určena zejména těm, kteří jsou více jak jeden rok bez práce a nebo o ni přišli při hromadném propouštění. Příspěvek na dojíždění vyplácí za splnění daných podmínek Úřad práce a přitom nemusí nutně sloužit jen k pokrytí nákladů na jízdné nebo benzin, ale využít jej můžete i když potřebujete kvůli nové práci zajistit hlídání dětí nebo si platit ubytování. Nárok na něj mají pouze uchazeči o zaměstnání, jež jsou zařazeni do evidence Úřadu práce. Kolik na dojíždění dostanete, závisí na počtu kilometrů, které musíte do nové práce urazit.

Komu bude příspěvek vyplacen

Pokud chcete požádat o příspěvek na bydlení, musíte splňovat několik základních kritérií. První z nich je, že jste na pracáku delší dobu než 5 měsíců. Tuto podmínku nemusíte dodržet v případě, že jste o práci přišli při hromadném propouštění a nebo vám v nástupu do nové práce ve vašem městě či obci brání zdravotní stav, nedostatečná praxe, případně je překážkou péče o dítě. Práci si musíte najít u zaměstnavatele, u kterého jste nepracovali posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti. Dále bude Úřad práce zajímat, kolik peněz si v nové práci vyděláte. Rozhodující bude vaše hrubá mzda, jestliže bude 1,5 vyšší než průměrná hrubá mzda v republice za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku, na příspěvek nedosáhnete. Jenom pro názornost, v loňském roce činila průměrná mzda 25 903 Kč. Kromě toho všeho musí být váš nový pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou nebo dobu určitou, ale delší než půl roku. Místo výkonu práce musí být na konkrétní adrese na území ČR.

Výše příspěvku je stanovena dle dojezdové vzdálenosti:

  • do 10 km – 1 000 Kč, ale jen v případě, že mezi bydlištěm a prací neexistuje žádný spoj veřejné hromadné dopravy
  • od 10 km – do 25 km – 1 500 Kč
  • od 25 km – do 50 km – 2 500 Kč
  • nad 50 km – 3 500 Kč

Příspěvek na dojíždění se nevyplácí automaticky

Vyplněnou žádost (formulář) o příspěvek na dojíždění musíte podat ještě před nástupem do zaměstnání, tedy v době, kdy jste v evidenci Úřadu práce, na jeho kontaktním pracovišti. V žádosti uvedete datum nástupu do práce a místo jeho výkonu, což následně doložíte pracovní smlouvou. Odbornou komisi posuzující vaši žádost bude rovněž zajímat vaše bezdlužnost vůči sociálce, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Tu si ověří Úřad práce sám, jestliže mu k tomu dáte svolení. V opačném případě je nutné příslušná potvrzení doložit. Pokud Úřad práce vaši žádost schválí, uzavře s vámi dohodu. To ale neznamená, že příspěvek budete dostávat automaticky. Každý měsíc budete muset doložit výplatní list od zaměstnavatele, úřad si podle něj ověří docházku a výši hrubé mzdy. Teprve proti tomuto dokumentu dostanete peníze a úřad vám je zašle na bankovní účet, který uvedete v žádosti. Za dobu absence v práci příspěvek nedostanete.

Dosavadní praxe s vyplácením příspěvku v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti ukázala, že zájem o příspěvek na dojíždění je značný. V mnoha případech pomůže lidem odstranit překážky, které by jim bránily při nástupu do nové práce. Příspěvek na dojíždění se vyplácí za každý měsíc zpětně a lze jej čerpat maximálně po dobu 12 měsíců.  

Napsat komentář