Nezaplatili vám brigádu? Braňte se!

Ne každý zaměstnavatel se chová ke svým zaměstnancům férově, a tak se může lehce stát, že odmítne zaplatit brigádníkovi za práci, kterou pro něj vykonal. Nejčastěji se s takovým přístupem setkáte u letních brigád jako jsou různé sběry ovoce a zeleniny, obecně pak u brigád krátkodobějšího charakteru. Různé práce ve skladu, supermarketu nebo v  pohostinství jsou převážně pro studenty příležitostným zdrojem příjmů. Jenomže, i když pracujete jen jako brigádník, máte nárok na to, abyste za svoji práci dostali odpovídající finanční odměnu. Pokud zaměstnavatel nezaplatí, porušuje tím zákon. Proto si to nenechte líbit a chtějte svoje peníze! Ovšem zásadní věc je, že pracujete na základě písemné pracovní smlouvy. Jen těžko se budete domáhat ústních slibů, které jste si ujednali pouhým podáním ruky. V ideálním případě byste si měli pohlídat, aby v písemné smlouvě byla jasně uvedena výše odměny (nesmí být nižší než minimální mzda nebo zaručená mzda platná pro vaši profesi) a stanovený termín brigády (počet hodin a způsob vyplacení mzdy). Máte-li tedy smlouvu v ruce a peníze pořád nejsou připsány na váš bankovní účet, na nic nečekejte a začněte jednat. Jak se můžete domoci svých práv?

Máte písemnou smlouvu?

Dříve než začnete vykonávat jakoukoli brigádnickou činnost, zásadně trvejte na písemné pracovní smlouvě. Pokud se váš potenciální zaměstnavatel již dopředu brání písemné dohodě, zbystřete pozornost a raději si práci hledejte někde jinde. Vyvarujete se tak do budoucna mnoha problémům a věřte, že žádná solidní firma nemá nejmenší důvod k tomu, aby se písemné pracovní smlouvě bránila.

Naprostá většina brigádnických prací je ošetřena dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Jestliže pracujete za minimální mzdu, v roce 2017 vám náleží 66 Kč za hodinu. Samozřejmě, že výše finanční odměny závisí na druhu práce, kterou vykonáváte a měla by být jasně stanovena v pracovní smlouvě. Stejně tak i způsob a termín její výplaty. Pokud tomu tak není, a DPP nebo DPČ výslovně neurčuje způsob a termín výplaty, pak pro ni podle § 144 zákoníku práce platí stejná pravidla jako pro splatnost mzdy zaměstnanců v běžném pracovním procesu. To v praxi znamená, že odměna je splatná nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kdy jste danou práci vykonávali. Konkrétně tedy: výplatu za červenec byste měli dostat do konce srpna, srpnovou výplatu do konce září, atd. V případě, že se zaměstnavatel k vyplacení mzdy nemá, můžete se bránit.

Když vám zaměstnavatel neproplatí brigádu:

  • vyzvěte písemně zaměstnavatele k zaplacení
  • obraťte se na právníka, případně soud
  • můžete také oslovit inspektorát práce

Neplatí? Podejte výpověď!

Čekáte-li stále marně na peníze a zaměstnavatel vám nevyplatil odměnu za práci ani do patnácti dnů po uplynutí doby splatnosti, můžete DPP a DPČ podle zákoníku práce okamžitě zrušit. Na rozdíl od klasického zaměstnaneckého poměru, lze DPP a DPČ kdykoli bez udání důvodu nebo s uvedením jakéhokoli důvodu, vypovědět s patnáctidenní výpovědní lhůtou. Výpověď musí být ale podána písemnou formou a výpovědní lhůta běží ode dne, kdy je výpověď doručena zaměstnavateli. Takové zrušení pracovního poměru je poměrně jednoduché a zpravidla nehrozí žádným pracovněprávním sporem.

Výplaty se rozhodně nevzdávejte

I když dáte výpověď, nic to nemění na tom, že vám zaměstnavatel dluží peníze. Není žádný důvod k tomu, abyste se jich vzdali, a proto na svém nároku neustále trvejte.

Nejprve zaměstnavatele písemně vyzvěte k tomu, aby vám peníze proplatil. Dopis odešlete doporučenou poštou, budete mít v ruce důkaz pro případný soud, že jste měli snahu vše vyřešit smírčí cestou. Pokud se nedočkáte žádné odezvy, zaměstnavatel nereaguje nebo odmítá zaplatit, vyzvěte jej ještě jednou. Třeba emailem, ale tentokrát o něco více důrazněji. Dobré je rovněž uvést, jaké další kroky se chystáte podniknout v případě, že vám dlužné peníze zaměstnavatel nezaplatí.

Když nic nepomáhá a veškerá vaše snaha se míjí účinkem, nezbývá nic jiného, než se obrátit na právníka, aby zaměstnavateli poslal předžalobní výzvu. Za neochotou zaměstnavatelů proplatit mzdu zaměstnanců se velmi často skrývají finanční potíže firmy, proto máte-li podezření, že se něco takového děje, rozhodně neotálejte. Mohlo by se nakonec stát, že vám firma už nebude mít peníze z čeho zaplatit.

Pokud zaměstnavatel nereaguje ani na předžalobní výzvu, obraťte se prostřednictvím právníka na soud a podejte žalobu. Na podání žaloby máte tři roky od nezaplacení, po této době je případ promlčený a váš nárok by nemusel soud uznat.

Pomůže inspekce práce?

Chcete-li upozornit na neférového zaměstnavatele, který se nechová právě korektním způsobem, můžete si stěžovat u inspekce práce a dát podnět ke kontrole. Inspekce prověří, k jakým pochybením u zaměstnavatele dochází a dle závažnosti prohřešku jej může potrestat až dvoumiliónovou pokutou. Smůla je v tom, že inspekce práce nemá možnost zaměstnavatele donutit k tomu, aby zaplatil to, co vám dluží. Avšak provedená inspekce a její zjištění jsou dobrým argumentem u soudu.

Jak podat stížnost? Podnět ke kontrole podáte písemnou formou k příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Ve stížnosti zřetelně identifikujete zaměstnavatele (název společnosti, IČO, sídlo), proti kterému podnět směřuje a uvedete své jméno, adresu, kontakt. V podnětu popíšete, jakým způsobem zaměstnavatel porušuje zákon a přiložíte kopie všech dokumentů, které dokládají, že jste pro něj pracovali, ale mzdu nedostali. Nemusíte se ničeho obávat, inspekce práce je vázána zákonnou mlčenlivostí o totožnosti člověka, který podnět podal a musí chránit jeho osobní údaje. Podnět můžete odeslat doporučenou poštou, elektronicky, případně doručit osobně.

Brigáda při studiu?

Pokud si brigádou přivyděláváte jako student, pak můžete brigádu na DPP uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro každého z nich ale smíte pracovat nanejvýš 300 hodin za rok. Je-li studentská brigáda prováděna na bázi DPČ, pak není roční rozsah hodin odpracovaných pro jednoho zaměstnavatele nijak omezený, ale týdenní rozsah práce nesmí v průměru přesáhnout půlku běžné pracovní doby (20 hodin) za celou platnost dohody, maximálně ale za 52 týdnů. Jako vydělávající student můžete čerpat také daňovou slevu na studium.

Napsat komentář