Jste nezaměstnaní? Příspěvek na živobytí bude mít nová pravidla!

Od srpna bude všechno jinak! Od prvního dne bude mít příspěvek na živobytí úplně jinou podobu. Jste-li dlouhodobě nezaměstnaní a pobíráte dávku více než šest měsíců, může se vám příspěvek na živobytí snížit až o 1 200 Kč měsíčně. Pokud tedy nechcete přijít o peníze, musíte se aktivně snažit o zvýšení příjmu. Jak? Třeba vykonávat veřejnou službu nebo nastoupit na rekvalifikační kurz. Případně si můžete najít jiný zdroj příjmů, který je ovšem v souladu s podmínkami evidence na úřadu práce. Příspěvek na živobytí je základní dávkou v hmotné nouzi na niž dosáhne jedinec, rodina nebo okruh společně posuzovaných osob, kterým po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení nezbývá víc než částka na živobytí. Nejnižší úrovní příspěvku na živobytí je existenční minimum, avšak dosud bylo poměrně snadné dosáhnout na příspěvek na hranici životního minima. Aby vám stát vyplatil životní minimum, stačilo se jen registrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. To už ale od 1. srpna 2017 platit nebude. Jenom samotné přihlášení na pracáku nepomůže, zejména ne tomu, kdo čerpá příspěvek na živobytí déle než šest měsíců. Novela zákona stanovila další podmínku: musíte se snažit o zvýšení příjmů vlastní prací.

Nezaměstnaní musí být aktivní

Když člověk přijde o práci, jako o základní zdroj příjmů, je to sice nemilé, ale na druhou stranu není to nic, co by se nedalo vyřešit. Pokud zůstanete úplně bez prostředků, můžete požádat o existenční minimum, které v současné době činí 2 200 Kč. Jestliže vaše první kroky po rozvázání pracovního poměru povedou na úřad práce, získáte na jistou dobu nezbytné sociální zázemí a může vám být vyplaceno životní minimum ve výši 3 410 Kč. Nesmíte ovšem usnout na vavřínech a čekat, až za vámi práce přijde sama! Aktivní člověk, který se pohybuje mezi lidmi, zpravidla nemá problém znovu se zařadit do pracovního procesu. A právě z toho důvodu se novela zákona snaží nezaměstnané více motivovat a zavedla další podmínku pro získání životního minima v podobě zvýšení příjmů vlastní prací.

Jako nezaměstnaní máte tyto možnosti:

  • odpracovat nejméně 20 hodin měsíčně ve veřejné službě
  • nastoupit na rekvalifikační kurz
  • vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu minimálně 20 hodin měsíčně

To znamená, že výše příjmů závisí jen a jen na samotném uchazeči. Pokud se účastní alespoň jedné z výše uvedených aktivit, nemusí v daném měsíci dojít ke snížení částky na živobytí. V opačném případě může být dlouhodobě nezaměstnaným vyplaceno pouze existenční minimum. Samozřejmě, že zákon pamatuje také na výjimky. Zvýšení příjmů vlastní prací se nezkoumá u osob starších 68 let, invalidů ve druhém a třetím stupni, rodičů pečujících o maximálně desetileté dítě závislé na péči, atd. Výši příspěvku na živobytí neovlivní ani pobírání podpory v nezaměstnanosti a nebo podpory při rekvalifikaci.

Nový výpočet příspěvku na živobytí

I když se budete aktivně podílet na zvýšení příjmu vlastní prací, bude se vám příspěvek počítat jinak než doposud. Před novelou zákona platilo, že po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí klesala dávka na úroveň existenčního minima. Ale jen tomu, kdo neměl žádný majetek, který by mohl prodat, případně pohledávku, kterou by mohl zpeněžit. Ve většině případů úřad práce připočítal 50 % rozdílu mezi existenčním a životním minimem, a tak jste snadno dosáhli na životní minimum jednotlivce – 3 410 Kč.

Novela zákona ale místo 50 % přiznává jen 30 %. Navýšení příjmu o neexistující majetek nebo pohledávky je právě nově podmíněno zvýšením příjmu vlastní prací. Abyste dosáhli na částku životního minima, musíte splnit všechny podmínky.

Nový výpočet probíhá takto:

  • 2 200 Kč existenční minimum
  • 363 Kč za neexistující majetek (30 % rozdílu mezi existenčním a životním minimem)
  • 363 Kč za pohledávky (30 % rozdílu mezi existenčním a životním minimem)
  • 484 Kč za zvyšování příjmu vlastní prací (40 % rozdílu mezi existenčním a životním minimem)

Součet všech položek dohromady činí 3 410 Kč, tedy částku životního minima jednotlivce. Ještě o dalších 605 Kč si můžete polepšit, pokud budete vykonávat veřejnou službu minimálně v rozsahu 30 hodin měsíčně.

Kromě nových pravidel výpočtu příspěvku na živobytí, bude i nový způsob výplaty. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, nedostanou celou dávku v penězích. Nejméně 35 % musí nově úřad práce vyplatit ve stravenkách. Tento paragraf se ale dostal do znění zákona později, proto se příspěvek na živobytí v této podobě bude poprvé vyplácet až na začátku roku 2018.

Veřejná služba má omezený počet míst

Statistiky úřadu práce říkají, že dlouhodobě nezaměstnaných (v evidenci déle než 12 měsíců), je daleko víc, než počet míst veřejné služby. Přitom veřejnou službu mohou kromě obcí a orgánů státní správy organizovat rovněž různé nadace, školská a předškolní zařízení, církevní organizace, atd. Nejedná se vždy jen o činnosti při zajištění čistoty ulic, úpravy zeleně, ale lidé mohou vykonávat i různé aktivity při konání sportovních a kulturních akcí, a nebo se mohou podílet na pomocné činnosti při poskytování sociální péče. Konkrétní pracovní pozice veřejné služby se většinou  liší v závislosti na daném regionu, a tak je na každém zájemci, jakou činnost chce vykonávat.

Rekvalifikační kurz

Získat nové dovednosti je pro nové uplatnění na trhu práce jistě přínosem. Největší zájem je o kurzy zaměřené na získání počítačové gramotnosti, řidičských a profesních průkazů, kurzy účetnictví, svářečské kurzy, atd. Rekvalifikační kurz může zprostředkovat nejenom úřad práce, ale také zaměstnavatel a nebo si jej můžete vybrat sami. Jenomže pozor! Nárok na podporu při rekvalifikaci vzniká jen tehdy, pokud je kurz zajištěn přímo úřadem práce. Jen takto splníte podmínku pro získání příspěvku na živobytí a vyplacení životního minima.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží již delší čas regulovat počet dlouhodobě nezaměstnaných. A právě proto už v minulém roce zavedlo opatření, díky kterým si nezaměstnaní můžou přilepšit. Hledání nové práce je tak o něco málo snazší a možností daleko více.

Napsat komentář